Teamet från Lipum AB firade sitt godkända anslag i juni 2018. Från vänster; Coach Ann-Charlotte Aronsson, Susanne Lindqvist, Olle Hernell, Eva-Lotta Andersson och Einar Pontén.
Teamet från Lipum AB firade sitt godkända anslag i juni 2018. Från vänster; Coach Ann-Charlotte Aronsson, Susanne Lindqvist, Olle Hernell, Eva-Lotta Andersson och Einar Pontén.

Lyckat arbete med startups inom biotech

90 procent av alla startup-bolag inom inkubatorn Umeå Biotech Incubator (UBI), får sina finanseringsansökningar accepterade.

– Vår inkubatorprocess är en av de skarpaste i Sverige, vilket understrykas av att 90 procent av våra företag får sina ansökningar om finansiering accepterade. Nu siktar vi ännu högre, vi ska bli bäst i Europa, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.

Umeåregionens life science-bolag och Umeå Biotech Incubator (UBI) har nått stora framgångar de senaste åren. En av de bidragande faktorerna är den unika processen som har utvecklats under det treåriga HIBA-projektet inom UBI.

Projektet startade juli 2015 för att hjälpa nystartade företag att utvecklas i linje med sin potential. En av utmaningarna var att få forskare och potentiella innovatörer att göra rätt saker i rätt ordning.

Efter tre år har nästan alla HIBA-projektmål uppnåtts, vilket har förbättrat möjligheterna för biotech-företag att utvecklas ytterligare i regionen. Resultaten visar också att UBI har bidragit till både lokal och nationell tillväxt.

Läs mer om HIBA-projektet.