Lars Stenlund och Olov Sandberg
Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av programvarubolaget Vitec, kan vara nöjda med bokslutet för 2012.

Lyckat bokslut för Vitec

Från en omsättning på 144 miljoner kronor år 2009 till 389 miljoner år 2012. När Vitec från Umeå publicerar sitt senaste bokslut möts det av jubel från aktieägare på olika nätforum.

Programvarubolaget Vitec presenterar sitt bokslut för 2012 och en nöjd aktieägare utbrister på Avanzas internetforum: ”Jissis 2.50 kr/aktie i utdelning! Kanonrapport från ett företag med outsinlig potential!”

Nu ska kanske inte ett företag bedömas enbart efter vad
enskilda aktieägare skriver på olika nätforum
men sett till de senaste årens bokslut verkar det finnas fog för de positiva orden från
Vitecs
aktieägare.

När bokslutet för 2012 presenterades i veckan visar det på en fortsatt ökad omsättning och vinst för Vitec. För 2012 slutar omsättningen på 389 Mkr, att jämföra med 360 Mkr för 2011 och 316 Mkr år 2010. Går vi tillbaka ytterligare ett år till 2009 så var omsättning 144 Mkr vilket innebär att Vitec de senaste fyra åren tagit ett mycket stort kliv i sin nettoomsättning.

Resultatet efter finansnetto ökar även det. För 2012 var det 40 Mkr, att jämföra med 36 Mkr för 2011 och 29 Mkr år 2010.

I bokslutet konstateras att Vitec inte påverkats av den skuldkris som Europa berörts av under senare tid ”tack vare en tydlig nischorientering och en redan existerande stabil affärsmodell”.

År 2012 har också innehållit expansion genom ett förvärv av norska programvarubolaget Midas AS vilket innebar att Vitec blev marknadsledande i Norge på affärssystem för fastighetsmäklare.

Om Vitec
Vitec Software Group är ett publikt programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag. Vitec erbjuder programvaror, specialisttjänster samt support-/underhållsavtal.
Per januari 2013, har Vitec även ett delägt (95,6%) dotterbolag inom samma bransch; 3L Group.

Text: Mikael Hansson