Vkna lanserade nyligen sitt Mångfaldsverktyg. Under träffen fick deltagarna pröva på övningar från verktyget, på bilden syns Linda Nyström Skogstekniska klustret under en övning.
Vkna lanserade nyligen sitt Mångfaldsverktyg. Under träffen fick deltagarna pröva på övningar från verktyget, på bilden syns Linda Nyström Skogstekniska klustret under en övning.

Mångfaldsarbete får kickstart

Startup-bolaget Vkna lanserar digitalt verktyg för mångfaldsarbete ute på arbetsplatser.

Vkna har under året som gått arbetat fram Vkna Mångfaldsverktyg, en fortsättning på det jämställdhetsverktyget som använts av bland andra Komatsu Forest i Umeå och Region Västerbotten. Mångfaldsverktyget gör det enklare för arbetsgivare att jobba samlat med jämlikhet och med flera diskrimineringsgrunder samtidigt.

– Vi startade Vkna för att vi ville kunna arbeta långsiktigt med arbetsplatser och verkligen finnas med som stöd längst hela utvecklingsarbetet med jämställdhet och mångfald. Och nu med de digitala verktyg vi utvecklat så ser vi att detta är möjligt, att det är med teknikens hjälp vi kan göra dessa frågor till en del av arbetsplatsers vardag, säger Emma Möller, medgrundare av Vkna.

Läs mer om Vkna Mångfaldsverktyg.

Digitaliseringen är central

Vkna Mångfaldsverktyg kan utbilda samtliga anställda på ett företag eller i en organisation. Att nå alla anställda är en förutsättning för att kunna skapa förändring på riktigt. Vkna utformar sina verktyg med intentionen att jämlikhetsarbeten inte ska vara tillfälliga projekt, utan något som arbetas med kontinuerligt. Fokus ligger på kulturen på en arbetsplats, något som kan ta tid och kräver engagemang, samt kunskap hos samtliga anställda.

– Upplägget vi har kring båda verktygen är att Vkna i ett första led utbildar ledare. Sedan är det ledarna som använder verktyget tillsammans med sina arbetsgrupper. Verktyget levererar både kunskap, diskussionsövningar och uppgifter där grupperna får arbeta med saker som bidrar till en mer inkluderande arbetsplats. Fokus ligger på görandet, förklarar Johanna Engström, medgrundare av Vkna.

Jämlikhetsarbete skapar bättre arbetsplatser

Att arbeta med jämställdhet och mångfald på arbetsplatser ger vinster till företaget. En jämlik arbetsplats med stor mångfald bidrar till ökad kreativitet och ökat välmående hos anställda, vilket i sin tur sporrar prestation som bidrar till lönsamheten. En jämlik arbetsplats är också en mer attraktiv arbetsplats att jobba på, vilket ökar möjligheterna att dra till sig den bästa kompetensen.

Öppnar ny portal

Parallellt med mångfaldsverktyget har Vkna även arbetat fram en portal där verktyget kommer finnas. Portalen möjliggör ett helhetsperspektiv på arbetet där verksamheten får överblick över det som gjorts, tillgång till digitala verktyg, dokumentation, statistik och intern feedback. Arbetsgivaren kan till exempel få reda på hur verktyget använts och fungerat på olika enheter och olika avdelningar kan se och inspireras av varandras idéer för hur jämlikhetsarbete kan fungera konkret i vardagen. Vknas kunder som använder sig av de digitala verktygen kommer att kunna registrera ett användarkonto. Vknas hållbarhetsportal beräknas bli färdig och lanseras för Vknas kunder under hösten 2019.