Startupmanifestet vill samla Startup-Sverige. Bilden från Umeå Tech Arena, ett startup-arrangemang av Uminova Innovation, som också stöttar Startupmanifestet.
Startupmanifestet vill samla Startup-Sverige. Bilden från Umeå Tech Arena, ett startup-arrangemang av Uminova Innovation, som också stöttar Startupmanifestet.

Manifest för ett starkare Startup-Sverige

Uminova Innovation stöttar tillsammans med en stor del av Startup-Sverige den andra versionen av det Svenska startupmanifestet.

Det Svenska startupmanifestet lanserades i juni 2015 som ett resultat av att politiker och andra beslutsfattare inte hade kunskap kring de av startups mest akuta och prioriterade frågorna för att svenska startups ska växa och frodas.

Sen dess har dessvärre lite hänt i hänsyn till punkterna som togs upp i 2015, och nu har fler grundare höjt sina röster för att lyfta denna agenda framåt med nya, och konkreta förslag.

I denna uppdaterade version av manifestet visas nyckeltal och insikter för att illustrera vad som har hänt de senaste tre åren i startuplandskapet. Manifestet tar både upp den dåliga innovationstillväxten och entreprenörsklimatet i Sverige, liksom vilka policyfrågor som svenska politiker måste agera i. Startskottet för detta arbete är en paneldebatt hos SUP46 onsdagen den 27e juni med politiker från såväl regering som opposition.

2015 var Stockholm på väg att gå förbi London som den europeiska staden med mest investerat kapital i startups, efter Berlin. Idag ligger London, Paris, Berlin och Barcelona före Stockholm, medan Stockholm är längre ner på listan med Dublin, Amsterdam, Wien, Madrid och München.

I det första Startupmanifestet var målet att göra Sverige till världens bästa startupland. Under årens gång har vi sett att det inte är där problemen ligger . Att starta företag och startups i Sverige är relativt enkelt. Det som är nästan omöjligt är att växa från en startup till en scaleup, och sedan till stort företag. Anledningen, som Startupmanifestet sammanfattar, är brist på kapital, brist på kompetens och en negativ attityd mot entreprenörer.

– Målet med manifestet har varit, och kommer alltid att vara, att öka medvetandet och förståelsen kring vad den svenska regeringen behöver ändra för att svenska startups ska kunna växa och frodas, men också att välja att stanna i Sverige, säger SUP46s vd Daniel Sonesson.

– Vi är glada att kunna säga att manifestet tjänade sitt syfte att bli den offentliga listan som alla politiker, beslutsfattare och journalister kan se till som referens för att se de huvudsakliga politiska problemen för startups. Med det sagt, det finns fortfarande några kritiska hinder och problem som inte har adresserats, fortsätter Daniel Sonesson.

– Bara 14 procent av 90 undersökta startups tycker att politiken gjort det enklare att driva startup i Sverige sedan förra Startupmanifestet. Det ligger i linje med stora undersökningar från OECD, EU och Företagarna där vi ser vikande svenska siffror för en rad viktiga mätpunkter för startup- och entreprenörsfrågor. Politikerna måste agera nu för att förändra trenden innan den börjar ge stora effekter, säger Startupmanifestets huvudförfattare Annika Lidne.

Målet nu för Sverige är att bli världens bästa scaleup-land och Europas nya tillväxtmotor. För framtida jobb, välfärd och välstånd.

De fem viktigaste handlingarna, baserat på startup-undersökningen:

● Stoppa straffskatten på entreprenörer (3:12-reglerna)

● Skapa långsiktighet och stabilitet i spelreglerna för närings- och arbetsmarknadspolitik

● Sänk kostnaden för arbetskraft, och sänkta arbetsgivaravgifter i synnerhet

● Enklare och snabbare hantering av arbetsvisum

● Inför de brittiska Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) reglerna

Ytterligare framträdande punkter som manifestet kräver:

● Skapa goda arbetsvillkor

● Tillgång till talang

● Tillgång till kapital

● Utbildning


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Malin Grönborg

Publicerad: 26 juni, 2018Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Malin Grönborg

26 juni, 2018