Logscom för investeringar från Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse .
Martin Englund, Logscom, tillsammans med Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

Smart märkning av timmer får miljonstöd

Företaget Logscom får en investering på drygt 1,6 miljoner kronor för sin innovativa lösning att märka upp timmer.

Det är Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse som investerar 1 650 000 kronor i Åselebolaget.

Företaget har utvecklat ett virkesmätningssystem som hjälper skogsentreprenörer att skapa bästa möjliga uppföljning från skogsavverkningar.

– Tillskottet gör det möjligt för oss att förstärka med en till person här i Åsele och att ta oss ut på marknaden, säger Martin Englund, vd, Logscom, som även har stöd som startup-bolag av Uminova Innovation.

Automatiserad märkning

Virkesmätningssystemet Woodland Inkjet löser ett välbekant bekymmer för skogsentreprenörer. Hittills har förarna i skördemaskinerna tvingats lämna sina hytter för att manuellt märka timret med stämpeldynor. Men med Logscoms lösning kan detta ske automatiskt i samband med att stocken kapas.

– Med Woodland Inkjet räknar vi med en tidsbesparing på cirka 40 minuter för en skördare som går i tvåskift. Det blir fort stora summor i en extremt tidspressad bransch, säger Martin Englund som funderat över en lösning sedan barnsben.

– Min pappa var skogsentreprenör och jag märkte vilken irritationsfaktor märkningen var. Det har jag senare fått bekräftat från alla skogsbolag jag har haft att göra med, så intresset är stort.

Laserskrivare i skördaren

Konstruktionen är i grunden en laserskrivare som monteras i skördaraggregatet. Skrivaren är kopplad till ett styrsystem som föraren kan programmera från hytten. Med ett parallellt spårningssystem, Timber Tracer, kan virket även förses med data som avverkningsplats och kvalitet vilket kan underlätta hanteringen i nästa led där sågverken tar vid.

– Att kunna använda allt virke optimalt innebär ett rejält minskat spill för sågverken, och i praktiken skulle varje markägare kunna få veta exakt vad skogen används till. Det är rätt fränt, säger Martin Englund och fortsätter:

Spårbarhet nästa steg

– Initialt ligger intresset främst på märkningsfunktionen som löser ett välkänt problem. På sikt tror jag att spårbarheten blir den stora grejen.

Filmen ovan visar märkning av timmer med lösningen från Logscom.

Systemen provkörs nu på två skördare i de norrbottniska skogarna och resultaten ser bra ut.

– Vi är redo för nästa steg, att ta oss ut på den skandinaviska marknaden, säger Martin Englund.

– Logscom och Martin har en affärsidé som ligger i tiden och efterfrågas av såväl maskinentreprenörer som skogsföretag. Martin har ett driv som imponerar och det ska bli spännande att följa honom de kommande åren, säger Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.