Martin Rosvall, Jakob Sjölander och Andrea Lancichinetti är tre av medarbetarna på Infobaleen som är nominerat som Årets avknoppningsföretag 2018 till Umeågalan.
Martin Rosvall, Jakob Sjölander och Andrea Lancichinetti är tre av medarbetarna på Infobaleen som är nominerat som Årets avknoppningsföretag 2018 till Umeågalan.

Maskininlärning kan ge Infobaleen pris

Infobaleen är ett av tre bolag som nominerats som Årets avknoppningsföretag 2018 till Umeågalan.

Infobaleen är ett av tre avknoppningsbolag kan ta hem segern i kategorin Årets avknoppningsföretag när Umeågalan avgörs 8 november.

Infobaleen bygger på flerårig forskning inom nätverksteori vid Umeå universitet. Utifrån senaste forskningen inom maskininlärning för komplexa system har företaget utvecklat en plattform med självlärande algoritmer som omvandlar bolags transaktionsdata till värdefulla analyser och åtgärder. Plattformens innovativa visualiseringar och verktyg gör det möjligt att kombinera mänsklig intelligens med datorers beräkningskraft för effektivare inköp, marknadsföring och försäljning.

Vilka är era kunder?
Jakob Sjölander, vd för Infobaleen:
Vi arbetar med retail och e-handlare. Det är bolag som samlat på sig mängder av data om sina kunder och deras beteende och som söker lösningar för att omvandla all data de samlat på sig till aktiviteter som ökar deras kunders nöjdhet och bolagets effektivitet.

Vad erbjuder ni era kunderna?
Jakob Sjölander: Infobaleen är specialiserade på avancerad analys av transaktioner och interaktionsdata. Vi erbjuder en analysplattform som automatiskt omvandlar ett bolags transaktioner till olika former av värde. Det kan vara kundsegmentering i form av kluster av kunder som uppvisar liknande beteende, personliga rekommendationer, det vill säga hur varje kund rankar mot bolagets olika produkter, propensity score, vilket är sannolikheten för en kund att göra ett nästa köp inom en given tidsperiod samt trendanalyser som kan förutse hur mycket av varje produkt som beräknas säljas nästkommande tidsperiod.

På vilket sätt är Infobaleens erbjudande unikt?
Jakob Sjölander:
1. Transparens: De flesta bolagen som arbetar inom vårt område erbjuder sina lösningar som svarta lådor. Vi strävar efter transparens. Vi gör maskinens analyser begripliga för människor. Det gör att vi ständigt lär oss hur maskinen lär sig så att vi kan säkerställa att vår plattform utför uppgifter på ett sätt som överensstämmer med våra kunders strategier.
2. Flexibilitet: Vår lösning ger bolagen verktyg att skapa intelligent automatiserade arbetsflöden som passar dem.
3. Effektivitet: Genom att fokusera på ett begränsat område har vi kunnat bygga den mest effektiva lösningen för att omvandla transaktionsdata till värdeskapande åtgärder.

Hur kan ni skala upp och växa ännu mer, vad krävs?
Jakob Sjölander: Nu när plattformen är på plats och visar väldigt positiva resultat så handlar det om att bli bättre på marknadsföring och försäljning.

Vilka utmaningar ser ni inför framtiden?
Jakob Sjölander: Största utmaningarna som vi ser det är att hitta rätt kompetens för att kunna växa.

Årets avknoppningsföretag

Årets avknoppningsföretag är en av tre kategorier under Umeågalan som lyfter fram näringslivet i Umeå. De tre nominerade företagen är Infobaleen, Inficure Bio och Dicom Port. För att vinna priset Årets avknoppningsföretag krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé.

Umeågalan avgörs 8 november 2018. Utdelare av priset Årets avknoppningsföretag är Connect, eXpression Umeå, Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, Umeå universitet Holding.