Räkmacka-seminarium för it-studenter
Unde ren Räkmacka i våras deltog Eleonore Nilsson, till höger, tillsammans med Sofie Linér. Eleonore läser Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer, medan Sofie läser systemvetenskap.

Matnyttiga möten för studenter och företag

Närmare 700 studenter och över 60 företag i Umeå har mött varandra under två år av projektet ”Räkmacka”. Utvärderingarna ger medelbetyget 4,3 på en 5-gradig skala.

Räkmacka syftar till att visa upp karriärmöjligheter i Umeå och Umeåregionen för Umeås studenter. Projektet drivs av Umeå Näringslivsservice, Umeå universitet, Umeå Naturvetar- och Teknologkår samt Umeå studentkår.

Under en halvdag berättar olika personer från en viss bransch i Umeåregionen om sin bakgrund och sitt arbete. Vid hittills tolv matnyttiga Räkmackor har bland annat it-företag, skogsteknik, banker och jurister mött studenter från utvalda program.

Att Räkmackan ger stora möjligheter för studenterna att knyta kontakt med företag intygar Stefan Losjö, som läser datavetenskap och var med under en träff våren 2012 när it-företag gästade Räkmackan.

– Det här är en bra träff för man får se vilka olika typer av arbeten det finns och att bredden är stor inom företagen, säger Stefan Losjö, som läser teknisk datavetenskap och under Räkmackan fick lyssna på vad företag som Tieto, Teknikhuset, Oryx och Dohi Sweden kan erbjuda.

Lätt att identifiera sig

Nu senast i december var industriföretag från både Umeå och Örnsköldsvik inbjudna. Lennart Nilsson, vd för Örnsköldsviks Industrigrupp, har i efterhand bara hört positiva omdömen från "hans" fem företag, som förenas av ett långsiktigt behov av ingenjörer:

— Det unika är att företagen inte bara kommer och "skryter upp" sig, utan att det är vanliga anställda som berättar om en arbetsdag. Studenterna kan lätt identifiera sig med dem.

Det är också en uttalad ambition bakom projektet, säger marknadsassistent Linus Jansson vid Umeå Näringslivsservice:

— Vi försöker hitta anställda som är så gott som jämnåriga med studenterna.