Maud Olofsson är en av talarna på Women with impact, 4 oktober 2018.
Maud Olofsson är en av talarna på Women with impact, 4 oktober 2018.

Maud Olofsson talar på Women with impact

Eventet Women with impact vill få fler kvinnor att intressera sig för energi- och miljöteknikbranschen.

– Det är inte av rättvise- eller jämställdhetsskäl som fler kvinnor behöver ta plats i styrelserna, utan det handlar om hur vi ska uppnå en ökad tillväxt och skapa fler jobb, säger Maud Olofsson, en av talarna.

Syftet med konferensen är att bidra till ökad jämställdhet i regionens näringsliv och uppmuntra fler kvinnor att intressera sig för energi- och miljöteknikbranschen. Första året arrangerades Women with impact i Skellefteå, andra året i Umeå och i år är det alltså Örnsköldsviks tur.

Platsen är Folkanteatern i centrala delen av stan, den 4 oktober mellan klockan 13.00 och 17.00, det ges även tid för mingel efteråt.

Dagen modereras av Öviksprofilerna Stina och Magnus Haglund. Den tidigare partiledaren, vice statsministern och näringsministern Maud Olofsson är klar som en av talarna.

– Om vi ska förbättra tillväxten i de norrländska företagen så behövs fler kvinnor i styrelserna. Jag vet av erfarenhet och det visas också i internationella studier, att när både kvinnor och män sitter i styrelserna och ledningsgrupperna så ökar tillväxten i företagen, säger Maud Olofsson och tillägger:

– Därför är det bra att det finns mötesplatser som Women with impact där vi kan diskutera hur vi ska åstadkomma detta.

Arrangör är North Sweden Cleantech tillsammans med regionala partners som Domsjö Fabriker, Örnsköldsviks kommun och Världsklass till exempel.