Lilly Bäcklund
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele kommun, gläder sig åt den kommande laddningsstationen för elfordon.

Med elbil från Hemavan till Umeå

Västerbottens inlands mest trafikerade väg kommer att förses med laddstationer för elfordon. Skellefteå Kraft etablerar under hösten fyra laddstationer i Storuman, Hemavan och Lycksele.

– Att möjliggöra eldrift från Hemavan via Lycksele till Umeå är ett bra exempel på hur kommuner och näringsliv bidrar till att regionen uppnår sin vision om hållbarhet, säger Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande, Lycksele kommun.

I takt med att antalet elfordon ökar kommer även behovet av att ladda bilarnas batterier att öka. Skellefteå Kraft kommer att fram till oktober i år att sätta upp 25 laddstationer runt om i Västerbottens och Norrbottens län. Avtal har nu träffats med Lycksele och Storumans kommuner om var laddstationerna ska byggas. I Lycksele kommer en laddstation att byggas vid Hotell Lappland och en vid OK/Frasses. I Storuman kommer laddstationerna att byggas i centrum samt i Hemavan vid Bayhillcenter.

– Att bygga en infrastruktur för elfordon är en del av vår hållbara affärsutveckling. Vi vill främja en konvertering av fordonsflottan genom att möjliggöra ökad användning av elfordon i regionen vilket kommer att ge minskade koldioxidutsläpp, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Skellefteå Kraft.

Fler laddstationer på väg
Flera andra orter kommer att förses med laddare och i Skellefteåområdet byggs ett tiotal laddstationer. Dialog om fler laddstationer förs med övriga kommuner och privata aktörer som är aktuella för etableringar.

– Att bygga ut infrastrukturen för laddning av elfordon är en klok och viktig strategi som Storumans kommun stödjer. Skellefteå Krafts satsning är positiv för stråket längs E12:an och Storumans kommun och ligger dessutom helt rätt i tiden! säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Storumans kommun.