Ludvig Bohlin försvarar sin avhandling om nätverksmodeller fredag 8 juni. Ludvig Bohlin är även medgrundare av startupbolaget Shimmercat.
Ludvig Bohlin försvarar sin avhandling om nätverksmodeller fredag 8 juni. Ludvig Bohlin är även medgrundare av startupbolaget Shimmercat.

Med fokus på nätverksanalys

8 juni försvarar Ludvig Bohlin sin avhandling om nätverksanalys. Ludvig Bohlin är också medgrundare av startupbolaget Shimmercat.

Tack vare ökad tillgänglighet av data och förbättrad beräkningskapacitet i datorer kan vi i dag analysera många komplexa system med hjälp av nätverksmodeller. Men utförligare datamängder ger upphov till både utmaningar och möjligheter för nätverk som analysmetod. Det visar fysikern Ludvig Bohlin i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet fredagen den 8 juni.

– I dag samlar vi data från olika system nästan överallt i samhället, och informationen blir alltmer komplex. Men dagens nätverksmetoder för att analysera systemen nyttjar inte all den utförliga information som finns i insamlat data. Jag visar varför vi behöver förbättra de vanliga nätverksmetoderna när det finns data som gör detta möjligt. Tack vare det kan våra metoder bidra till en ökad förståelse för många komplexa system, säger Ludvig Bohlin.

Nätverksanalys är en relativt ung vetenskaplig disciplin som började växa fram i början av 2000-talet. I dag används nätverksmodeller i bland annat sökmotorer för att hitta relevanta webbsidor, och på sociala plattformar för att rekommendera vänner. Nätverksanalys utgör ett mycket bra verktyg för att analysera data från komplexa system, men det är viktigt med möjligheten att utöka de traditionella metoderna när det finns tillgängligt data som möjliggör detta.

Ludvig Bohlin har utfört sin forskarutbildning på Integrated Science Lab (IceLab) på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.