Workshop om varumärken
InfoTech Umeås varumärkesdag avslutades med workshop.

Med fokus på varumärken

Att bygga sitt varumärke på ett klokt sätt är viktigt för alla företag liksom att finna sin unika position i förhållande till konkurrenterna. Om detta handlade InfoTech Umeås varumärkesdag som genomfördes i veckan.

Fokus under InfoTech Umeås varumärkesdag låg på att jobba med sitt varumärke på ett strategiskt sätt. Det trycktes även på vikten av att veta vilka varumärkesassociationer som driver försäljning och vad ett varumärke ska förknippas med för att det ska öka försäljningen.

Efter ett föredrag av Mikael Englund, marknadsansvarig på InfoTech Umeå, avslutades dagen med en workshop då fem relativt nystartade företag fick hjälp av övriga deltagare att hitta sin unika position i förhållande till sina konkurrenter.

Deltagare under varumärkesdagen var allt från e-handlare som Swedish Beauty Factory till it-konsultbolag som Sogeti. För många var det en uppskattad mix av gamla rävar, studenter och nya företagare.

Ingrid WestmanPå plats fanns Ingrid Westman från CodeMill. I samband med dagen noterar hon att en genomtänkt varumärkesidentitet är mycket viktig, speciellt med tanke på den hårda konkurrens som råder idag. För att kunna bygga upp ett starkt varumärke måste företaget ta fram en strategi som man följer och som gör att kunderna lätt kan identifiera sig med varumärket.

– Man behöver säkerställa att varumärket genomsyrar hela företaget och alla medarbetare, det måste finns en enighet om innehållet i varumärket för att det skall vara hållbart i längden. Medarbetarna är oerhört viktiga i företagens ambition att bygga ett starkt varumärke då deras beteende och uppträdande antingen styrker eller försvagar företagets varumärke, betonar Ingrid Westman.

Även Robert Eriksson, konsult på Logica, uppskattade dagen. 
 
Robert Eriksson– Jag tycker det var ett väldigt lyckat arrangemang som vanligt. Mikael Englund gav en lättsmält överblick över varumärkes-arbete. Det fick vi sedan använda oss av när vi under workshopen efter föredraget arbetade med vårt exempelföretag, berättar Robert Eriksson, konsult på Logica.

– Personligen tyckte jag mötet med alla andra där var det bästa, framför allt eftersom det var en sådan spridning, allt från studenter till etablerade rävar, fortsätter Robert Eriksson, som konstaterar att han ser fram mot fler liknande initiativ framöver.