Miljonanslag för hållbart resande

Umeåföretaget Spacetime får 1,2 miljoner från Vinnova för att utveckla en reseplanerare för hållbart resande. Syftet är att göra framtidens resande mer miljövänligt.

Med stöd från Vinnova kommer
Spacetime
att utveckla en reseplanerare som hjälper enskilda till ett smartare resande ur såväl ett ekonomiskt och miljömässigt som ett socialt perspektiv. Spacetime drivs av Ingrid Westman, Gunnar Granberg och Anders Broberg och deras reseplanerare är tänkt att användas både av enskilda i privatlivet och av företag och organisationer som vill få bättre överblick över anställdas resor.

I systemet kommer det att finnas stöd för bland annat samåkning, hitta kollektiva resalternativ och bilpooler och statistikuppföljning av resorna.

Av de 43 ansökningar som lämnades in till Vinnovas utlysning
Var dags IT – IT-demonstratorer 2010. Innovation och design med inriktning mot miljö och hållbarhet
beviljades tio anslag. Spacetime var alltså ett av dessa tio och i beslutet skriver Vinnova om Spacetime att  ”Ansökan visar på en tydlig miljökoppling med en innovativ insats” och att ansökan är ”tilltalande ur IT-synpunkt”.

Studenter blir första målgrupp

Enligt utlysningen ska privatpersoner involveras i projekten vilket ställer krav på tydliga målgrupper. För Spacetime kommer den första målgruppen man arbetar med att vara studenter. Inom företaget ser man dessa som en intressant målgrupp eftersom många studenter saknar bil och därför åker kollektivt. Dessutom har de ofta en begränsad ekonomi vilket innebär att de kan ha stort intresse för att göra sina resor mer ekonomiskt smarta.

— Många av studenterna är också miljömedvetna och öppna för det som är nytt, säger Ingrid Westman, en av grundarna av Spacetime.

— Studenterna är dessutom en bra grupp att jobba med i ett långsiktigt perspektiv. De är morgondagens föräldrar och föreningsmänniskor, menar forskaren Anders Broberg, och som sådana kommer de att stå inför olika valmöjligheter när det handlar om att skjutsa barn.

Positiva inför framtiden

Nu ser man fram mot ett kommande år med tillförsikt.

— Jag förväntar mig att vi 2011 kommer att ta vår första produkt till marknaden och få våra första betalande kunder, menar Gunnar Granberg, som liksom de två andra i företaget ser positivt på möjligheterna att utveckla verksamheten.

Man har ju också med sig i bagaget ett nyss
vunnet pris för bästa affärsmodell
i tävlingen Venture Cup, vilket gett goda förhoppningar om att visionen för företaget kommer att bära långt.

Text och foto: Mikael Hansson