Sedlar
Foto: Istockphoto/aefoto

Miljoner till digitalisering av Västerbotten

Utbyggnad av bredband, ökad digital kompetens samt en satsning på cleantech, optisk mätteknik och digitalisering är några projekt som fått miljoner senaste veckan.

Ett flertal digitala projekt i Västerbotten har fått stöd med miljonsatsningar under den senaste veckan då beslut tagits om medel från de europeiska strukturfonderna och Region Västerbottens projektmedel. 

22 miljoner till bredbandsutbyggnad

Fler hushåll och företag i Västerbottens 15 kommuner ska få tillgång till fast bredband. Det är målet när AC-net får 22 miljoner kronor för en fortsatt bredbandsutbyggnad. Satsningen görs för att 95 procent av Västerbottens hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. Total budgetomslutning för projektet är drygt 44 miljoner kronor där Europeiska Regionala Utvecklingsfonden medfinansierar projektet med 22 miljoner kronor.

Sex miljoner till Digitala Västerbotten

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen och öka användningen av digitala tjänster i Västerbotten, bland annat inom utbildning, e-lärande samt vård och omsorg. Projektet drivs av Regionförbundet Västerbottens län.  

14 miljoner till cleantech

Syftet med projektet Cleaner Growth är att stärka utvecklingen av hållbar tillväxt i regionen med nya och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans. Västerbotten ska synliggöras som en utvecklingsregion inom cleantech-området. Satsningen drivs inom Uminova Innovation.

Fem miljoner till optisk mätteknik

Stiftelsen Adopticum i Skellefteå får medel för att stötta utveckling av produkter och tjänster inom optisk mätteknik. Projektet riktar sig till många olika branscher vilket ska skapa skärningspunkter mellan företag.

Fyra miljoner för digitalisering inom regionen

Umeå universitet har beviljats drygt fyra miljoner kronor för projektet SPIN. Projektets syfte är kraftfull tillväxt inom målgruppen regional IT-sektor, och att dess koppling till framförallt regionala basnäringar och företrädare för en smartare region ska utvecklas för att tillsammans klara av att driva på regionens förnyelse och digitalisering.

Läs mer

Stora projektsummor till Västerbotten.

Beslut från Region Västerbottens arbetsutskott.