Nils-Olof Forsgren
Nils-Olof Forsgren gläds över tillskottet från Innovationsbron.

Miljoner till tillväxtbolag

Innovationsbron satsar 10 miljoner extra på landets sex främsta inkubatorer. Uminova Innovation, som bland annat driver satsningen InfoTech Umeå, är en av de utvalda inkubatorerna.

Satsningen, som ska ge snabbare tillväxt och fler svenska företag på internationella marknader, ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram. Det syftar till att vässa inkubatorer i Sverige som därmed får ytterligare medel för att hjälpa unga tillväxtbolag att utvecklas snabbare.

– Denna gång har vår målsättning varit att satsa på spets. Vi har helt enkelt valt ut några av de bästa inkubatorerna. Det här är eliten av Sveriges inkubatorer, de som visat att de kan leva upp till våra krav och vår ambition om fortsatt utveckling, säger Anders Nilsson, ansvarig för Innovationsbrons inkubatorprogram.

Uminova Innovations
vd Nils-Olof Forsgren är glad över tillskottet, som ska gå till att stärka utvalda företag:
– Vi får extra resurser att satsa på de allra bästa bolagen. De får stöd i att hitta kunder, matcha in rätt kompetens och komma ut på internationella marknader.

Innovationsbrons satsning baseras på Näringsdepartementets anslag där 100 miljoner öronmärkts för att stimulera en snabb tillväxt och tidig internationell etablering av unga svenska tillväxtföretag. Övriga inkubatorer som valts ut är Minc, LEAD Incubator, Chalmers Innovation, STING och Uppsala Innovation Centre.

– Genom att Innovationsbron och Näringsdepartementet satsar på tillväxtbolag från landets inkubatorer stärks Sverige som kunskapsnation. Det är såklart särskilt roligt att Uminova Innovation utsetts att bidra till den här tillväxten, avslutar Nils-Olof Forsgren.