Peter Lidström, Sofia Ekström, Ingela Lidström och Gunnar Ekström.
Nu är avtalet i hamn som innebär att Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med närmare 20 miljoner kronor stegvis under ett antal år framöver i COS Systems. Från vänster Peter Lidström, vd COS Systems, Sofia Ekström, vd Ekström Invest, Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr, och Gunnar Ekström, ordförande, Ekström Invest.

Miljoninvestering i COS Systems stärker USA-affärer

Umeåföretaget COS Systems tar in ny stor investering. Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med närmare 20 miljoner kronor under de kommande åren för en internationell satsning.

Utbyggnaden av fiber sker snabbt i hela världen när allt fler vill ha bredband. Här har Umeåföretaget
COS Systems
skaffat sig ett försprång på marknaden med sina lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare. Affärerna går mycket bra, under 2015 har ett 20-tal nya kunder tillkommit enbart i USA.

– Men vi får förfrågningar från hela världen, säger Peter Lidström, vd för COS Systems som idag har 17 medarbetare i Umeå.

20 miljoner kronor

Ett starkt stöd för en fortsatt kraftig tillväxt får COS Systems nu när
Ekström Invest
och
Partnerinvest Norr
går in som ägare i företaget med en större gemensam investering. I ett första skede handlar det om sex miljoner kronor, som under de närmaste åren kan växa till närmare 20 miljoner kronor.

– Vi går in stegvis med en långsiktig investering med en lösning som passar oss alla parter, säger Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest.

– COS Systems är ett unikt bolag som sticker ut inte bara här i Umeå utan i hela landet. Det har en skalbarhet som ger mycket stora möjligheter att växa, säger Ingela Lidström, Investment Manager på Partnerinvest Norr.

Den första ur nya fonden

För Partnerinvest Norr är investeringen den första ur den nya fond på 160 miljoner kronor som bolaget öppnade i höst. Investeringen i COS Systems innebär att Ekström Invest och Partnerinvest Norr går in med lika delar i företaget.

– Med Ekström Invest och Partnerinvest får vi del av kompetens och kapital som hjälper oss att snabbare ta steget ut i världen och utnyttja vårt försprång på marknaden, säger Peter Lidström.

Medarbetare i USA

COS Systems planerar att fortsätta växa och har en långsiktig plan för att utveckla bolaget. Det kommer på sikt att innebära fler medarbetare, bland annat med egen personal i USA för att mer effektivt kunna hantera den marknad som öppnat sig i Nordamerika. Med de nya ägarna kommer den tillväxten att bli säkrare att klara av, menar Peter Lidström.

– Det känns mycket bra att vi idag fått skriva avtal. Vi har kommit i mål efter en längre tids diskussioner, säger Gunnar Ekström.

– Nu kan vi fokusera på verksamheten i en långsiktig satsning, säger Ingela Lidström.

Fakta om COS Systems

Företaget startade 2011 som en avknoppning från UDK, Umeå Datakonsulter.
Produkten COS Service Zones används för att på ekonomiskt bästa sätt och baserat på kundefterfrågan och förhandsanmälningar planera en utbyggnad av fibernät. Produkten har blivit en stor framgång i USA där ett 20-tal nya kunder tillkommit enbart under 2015.

Produkten COS Business Engine är ett affärssystem för nätägare och operatörer i fibernät. Lösningen innehåller självbetjäningsportaler för både kunder och tjänsteleverantörer som innebär att slutkunder själva kan beställa internet-, TV och telefonitjänster som sedan automatiskt kopplas in på ett ögonblick. COS Systems kunder använder COS Business Engine för att hantera öppna nät i över 100 kommuner i Sverige och nu finns även kunder i Afrika och Nordamerika.

Fakta om investerarna

Ekström Invest
investerar i tillväxtbolag med hög avkastningspotential, tar gärna en stor ägarandel och använder sin kompetens att utveckla företagens lönsamhet i tillväxtfaser. Under åren har bolaget investerat i både nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, telekommunikation, industri, bygg- och fastigheter, media m.fl.

Partnerinvest Norr
är ett regionalt riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten, som investerar branschneutralt med fokus på bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Bolagets kapital i den första fonden (179 Mkr) kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten samt ägarna ALMI Invest AB, Norrlandsfonden. Under hösten 2015 har en andra fond (160 Mkr) sjösatts. Partnerinvest har 31 portföljbolag.

Text och foto: Mikael Hansson