Oscar Wenell
TDC satsar på datacenter i norra Sverige, berättar Oscar Wenell, TDC.

Miljoninvestering i datacenter

IT- och telekomföretaget TDC förstärker telekomnärvaron i norra Sverige och stöttar därmed datacenteretableringar i området. Flera partnerskaps knyts, bland annat med Fortlax datacenters och Hydro 66, båda i norra Sverige.

Investeringarna från TDC i datacenter i norra Sverige är på ett tvåsiffrigt miljonbelopp, och mer är på gång. Det tvåsiffriga miljonbeloppet investeras i infrastrukturutbyggnad, bland annat genom att bygga ut anslutningspunkterna till 24 pop:ar (point of presence).

– Vi intensifierar nu byggandet av den digitala motorvägen från norra Sverige till Europa och övriga världen för våra kunder. Givet vår internationella bakgrund, parallellt med vår redan starka närvaro i norr, är detta ett naturligt steg för oss, säger Oscar Wenell, Affärsområdeschef Networking på TDC Sverige.

Närmast etablerar sig TDC i Fortlax två datacenter, tecknar partneravtal med Hydro66 som har datahallar i Boden och går med i The Node Pole Alliance, bestående av kommuner och företag med strävan att utveckla datacenteretableringar i regionen.

– TDC:s bidrag i datacentersatsningen är ursprungligen konnektivitet, men fler områden är aktuella. Till exempel är vår it- och hostingkompetens intressanta och relevanta i ett datacenter-perspektiv, säger Oscar Wenell.

TDC har redan en stor närvaro i norra Sverige, med fem kontor och flera landsting och kommuner i regionen som kunder. Med denna datacenter-satsning förstärks närvaron ytterligare.