Michael Nilsson, till vänster, och Karl Andersson, Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson

Miljonsatsning på forskning om datacenter

Datacenter är en ny industrigren som växer sig allt starkare, inte minst i norra Sverige. 20 miljoner satsas nu på forskning inom området.

Energimyndigheten har beslutat att medfinansiera ett nationellt forskningscentrum – Cloudberry Datacenters, med 20 miljoner kronor. Centret, som drivs av Luleå tekniska universitet, ska bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.

Den ökade digitaliseringstakten bidrar till ett kraftigt växande behov av databehandling, som i sin tur medför tillväxt i den energiintensiva datacenterindustrin. Datacenter består av komplexa system och innefattar allt från mark, byggnader och vatten till el, kyla, IT-mjukvara och IT-hårdvara.

Bra på etablering av datacenter

–Våra datacenter blir allt större vilket ställer nya krav på samhället. I Sverige och Norden är vi bra på datacenteretableringar. Här finns grön energi, stabila elnät, en stabil berggrund, politisk kontinuitet och ett kallt klimat. Nu tillför vi den sista pusselbiten – kompetensförsörjning, säger Michael Nilsson, biträdande verksamhetsledare för Cloudberry Datacenters.

Fokus på effektivare datacenter

Storskaliga datacenter kräver stora mängder energi, och fokusområdet för Cloudberry Datacenters verksamhet kommer vara energi- och resurseffektivisering. Bland annat kommer forskare att titta på vilken typ av mjukvaruarkitektur som behövs för att öka energieffektiviteten och hur spillvärmen från servrarna kan tillvaratas på bästa sätt.

Energimyndighetens bedömning är att Cloudberry i förlängningen även kan ge positiva ekonomiska effekter i form av ökad tillväxt i den svenska datacenterbranschen, där tillgång på kunskap och kompetens är särskilt viktigt.

– Vi ser att Cloudberry kan bidra med ny värdefull kunskap och nya metoder för energi- och resurseffektiva datacenters, som är ett område med hög energi- och näringslivsrelevans, säger Jörgen Sjödin på Energimyndigheten.

Mer om Cloudberry Datacenters

Cloudberry Datacenters kommer att koordineras av Luleå tekniska universitet och drivas i samarbete med RISE SICS North och industrin. Projektet kommer att pågå under fyra år.

Budgeten för projektet är 50 miljoner kronor och finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och industrin. Energimyndigheten bidrar med 20 miljoner kronor. Andra deltagande parter är Vattenfall, Node Pole, Ericsson, Umeå energi och Skellefteå kraft, Skellefteå kommun, Luleå kommun och Region Norrbotten.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 27 mars, 2018Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

27 mars, 2018