Sofia Larsson och Anna Sirkka.
Sofia Larsson och Anna Sirkka från Interactive Institute leder satsningen på att få fler företag att skapa innovationer inom transport, turism och vård.

Miljonsatsning på innovation inom transport, turism och vård

Företag i Västerbotten och Norrbotten kan bidra till innovationer inom transport, turism och vård. Nio miljoner satsas i projektet.

Interactive Institute har beviljats drygt nio miljoner kronor under tre år från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet DesignIT ska driva forsknings- och innovationsprojekt med testbäddar och med små och medelstora företag (SME). Målet är att SME:s ska utveckla fler prototyper och innovationer inom bland annat transport, besöksnäring samt hälsa och sjukvård.

Projektet ska bidra till att utveckla företagens kompetens och erfarenhet inom innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser. Alla små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten är välkomna att delta i projektet, oavsett tidigare erfarenhet av innovation och forskning. Företagen erbjuds även möjlighet till kompetensutveckling i form av exempelvis workshops och föreläsningar.

– Vi vill göra det enkelt för SME:s att samverka med oss som forskningsinstitut. Innovationsprojekten kommer vara öppna och anpassningsbara utgående från företagens förutsättningar för deltagande. Vi vill helt enkelt sänka tröskeln för regionens företag att inleda ett samarbete med oss, säger Anna Sirkka, Studio Director Piteå, Interactive Institute Swedish ICT.

– I projektet får företagen möjlighet att arbeta med innovation tillsammans med testbäddar utifrån verkliga utmaningar. Vi vill visa på värdet av att arbeta användarcentrerat och behovsstyrt och vi tror att våra metoder för tillämpad forskning även kan nyttjas av regionens företag, säger Sofia Larsson, Senior Researcher Piteå, Interactive Institute Swedish ICT.

Utöver stöd från den Europeiska regionala strukturfonden finansieras projektet av Swedish ICT, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Piteå kommun, Luleå kommun och Skellefteå kommun.

Fakta om Interactive Institute
Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 20 december, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

20 december, 2016