Born Global
Några tidigare deltagare i Born Global-programmet. I vimlet syns bland annat Joachim Ljungquist och Andreas Waleij från Content Central, samt Sara Olofsdotter, affärscoach på Uminova Innovation/Infotech Umeå. Foto: Born Global.

Miljonsatsning på snabbväxande startups

Miljoner ska satsas på snabbväxande så kallade born global-företag för internationell tillväxt. Redan har flera startups från Västerbotten fått stöd.

Codemill, Content Central, Delbar, EducateSmart, Elastisys, Nuiteq och Sportswik är alla bolag från Västerbotten som de senaste åren genom satsningen Born Global fått en extra skjuts ut på den internationella marknaden. Sammanlagt rör det sig om ett drygt 50-tal svenska startups som på detta sätt fått stöd.

Regeringen vill nu att fler bolag ska få möjlighet att vara med i satsningen och anslår därför 7,5 miljoner kronor i år till Business Sweden för att hjälpa born global-företag att snabbare utveckla sin export. I uppdraget ingår även att locka utländska startup-företag att etablera sig i Sverige.

Born Global-företag återfinns inom till exempel IT-tjänster, medtech, dataspel, mode, musik, design och handel. De kännetecknas av att de exporterar redan från starten till skillnad från företag som först bygger upp en inhemsk marknad. Dessa företag har därför mindre behov av stöd för att hitta slutkunder utomlands, men större behov av att få tillgång till utländska kontakter inom finansiering, produkt- och affärsutveckling, bolagsetablering och rekrytering.

– Genom detta nya uppdrag stärker vi möjligheterna för startup-företag och andra Born Globals att få tillgång till utländska nätverk av investerare, företagsinkubatorer och startupmiljöer, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Det skapar möjligheter för dem att växa snabbare – både hemma och internationellt.

Business Sweden ska genomföra uppdraget i samverkan med Vinnova, Almi och svenska inkubatorer, vetenskapsparker och startup-miljöer. Det innebär att främjandet av entreprenörskap, innovationskraft och internationalisering knyts ihop.

– Vi vill stärka länken mellan olika statliga aktörer som hjälper företagen att växa. Därför har vi tidigare skapat Team Sweden och beslutat om regionala exportcentra, säger Ann Linde. Sverige är mycket framgångsrikt i att fostra snabbväxande startups, men konkurrensen är hård och gamla framgångar garanterar inte nya.

Regeringen anslår 7,5 miljoner kronor för satsningen i år, varav en del ska användas för samarbeten med företagsinkubatorer, vetenskapsparker och andra startup-miljöer. Avsikten är att motsvarande summa ska satsas årligen fram till 2019.