Susanne Wiklund Lindström och Peter Hedman
Susanne Wiklund Lindström och Peter Hedman är två ansvariga för Cleaner Growth.

Miljövänlig teknik ska ge nya affärer

Klimatsmart teknik och miljövänliga lösningar ska ge nya affärer för bolag i norra Sverige. Miljonprojektet Cleaner Growth vill föra samman företag med finansiärer.

Nu tar arbetet fart inom Cleaner Growth, som är den nya stora satsningen på cleantech i Västerbotten och Örnsköldsvik. Kontor finns redan i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

– Det blir allt viktigare för framtidens tillväxtbolag att arbeta med klimatsmarta lösningar. Med Cleaner Growth-satsningen har vi på Uminova Innovation och ABI, Arctic Business Incubator, fått extra resurser att stödja kommersialiseringen av affärsidéer med tillväxtpotential och tydliga miljöfördelar, säger Peter Hedman, ansvarig för projektet.

Syftet med projektet är att få fram nya och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans. Stort fokus kommer också att ligga på att attrahera en internationell marknad för öka exporten av miljörelaterade tjänster eller produkter.

Miljonprojekt
Grundfinansieringen till Cleaner Growth, från bland annat EU, ligger på 30 miljoner kronor. Tillsammans med projektet Cleantech Kvarken innebär det en satsning på sammanlagt 43 miljoner kronor till området cleantech.

– Flera av våra huvudintressenter, bland annat Västerbottens läns landsting, Skellefteå Kraft och Umeå Energi, samarbetar med företag om utvecklingen av nya miljövänliga lösningar för att klara sina utmaningar. I Cleaner Growth prioriterar vi utvecklingen av offentliga testmiljöer och företagssamverkan. Det skapar nya utvecklingsmöjligheter både för startups och etablerade företag, fortsätter Peter Hedman.

Företag och investerare möts
Närmast kommer Cleaner Growth att delta på Connect Green Day i Skellefteå den 25 maj. Då kommer miljöteknikföretag i behov av kapital att få presentera sina idéer för investerare som söker bolag att finansiera. Intresset för att vara med har varit mycket stort, inte minst från företagen, och eventet är sedan en tid fullbokat.

Att föra samman företag inom energi och miljö med investerare är en huvudfråga som Cleaner Growth kommer att fokusera på.

– Vi kommer att försöka förändra technical visit verksamheten i regionen till att bli mera affärsinriktad, vi vill helt enkelt att de som kommer hit ska återkomma med ett affärserbjudande eller ett förslag på partnerskap, säger Susanne Wiklund Lindström, ansvarig för internationell marknad inom Cleaner Growth.

Inom den närmaste tiden kommer mycket mer att hända utifrån Cleaner Growth, lovar de båda.

– Vi kommer att arrangera många spännande event och mötesplatser inom cleantech-området. Jag vill redan nu ge en teaser om vårt event i Skellefteå till hösten, Women With Impact, vars syfte är att uppmuntra kvinnors ledarskap och företagande inom cleantech-branschen, säger Susanne Wiklund Lindström.

Fakta om Cleaner Growth
Kick off för satsningen var i februari 2016 i samband med Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Bland deltagarna fanns då energiminister Ibrahim Baylan, ett tecken på att satsningen har stor betydelse för hela Sverige.
Området som Cleaner Growth satsar på kallas cleantech, ett nytt begrepp för många men det står för nya affärer och tillväxt i företag som bygger på miljöhänsyn och klimatsmarta produkter och tjänster inom exempelvis energi, skog, IT eller life science.
Cleaner Growth-projektet drivs av Uminova Innovation tillsammans med Arctic Business Incubator, Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå kommun och Örnsköldsviks kommun.