C4 Contexture
Jan Nygren, t.v och Mattias Nilsson, produktchef för C4 Contexture på UDK vill kapa produktionstid och underlätta för sina kunder med C4 Contexture.

Mindre stress med C4 Contexture

C4 Contexture är ett av UDKs, Umeå Datakonsulters, storsäljande system för tillverkande samt lagerhållande och distribuerande industri som kan reducera produktionstider markant.

Det handlar om PIM – Product Information Management, vilket innebär att allt material i en katalog, webbsida eller e-handel kan samordnas och underhållas centralt.

– Vi hjälper kunden att reducera den tid det tar att nå ut till marknaden med en produkt, säger Jan Nygren, som jobbar med grafisk produktion för
C4 Contexture

UDK.
 Bilder, dokument, filmer, ritningar, texter och produktegenskaper allt samlas och underhålls i C4 Contexture.

– Fördelen är att ingen behöver kunna HTLM-kodning, all företagsinformation styrs från affärssystemet. En fördel är att de som sitter på informationen inte behöver kunna design och de som kan design behöver inte jaga informationen dagarna innan publicering, säger Mattias Nilsson, produktchef.

Företag som producerar till exempel produktkataloger kan reducera produktionstiden markant. Med C4 Contexture blir allt integrerat och sammanhållet, gamla bild och mediabanker och katalogsystem blir överflödiga.

Mindre produktionsstress

– Istället för att ha två månaders stress fram till deadline så kan företagen sprida ut produktionstiden över hela året i små portioner, allt finns sedan redan klart att lämna över till en formgivare internt eller på en byrå. Dessutom erbjuder systemet många korrekturögon eftersom alla kan läsa samma text på flera ställen och rätta den på ett ställe, säger Jan Nygren.

C4 Contexture kan integreras med alla webblösningar som till exempel joomla, Episerver med flera.

– C4 blir en slags ”stubbe” som ger grundstruktur till webben, den går att bygga ut med bildbank, fakturering med mera. Det handlar kort och gott om informationslogistik och för de företag som vill äga all sitt data själv, med C4 får de 100 procent kontroll, säger Mattias Nilsson.

Kundanpassat material

En annan fördel är att all information lätt går att segmentera efter olika kundgrupper, som till exempel deras kund Svedberg, tillverkare av badrumsinredningar har anammat.

– De kan i dag göra mer kundanpassat material och framförallt komma ut oftare. På sex veckor hade de gjort 28 olika pdf-publikationer med riktad information till olika kundgrupper. Det var inte möjligt tidigare, säger Jan Nygren.

Deras kundsegment har en årsomsättning på drygt 40 miljoner kronor och uppåt, marknaden finns i hela Norden, framförallt i södra Sverige.

– Vi jobbar på att bli mer kända i vårt närområde, men mognaden för vår produkt är än så länge större söderut, säger Mattias Nilsson.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg