Beatriz Axelsson och Mikael Damberg
Näringsminister Mikael Damberg kommer till Norsjö och Västerbotten för diskussioner om hur företag kan utvecklas med digital teknik. Beatriz Axelsson är projektledare för DigiLyft.

Minister med i samtal om digital teknik

Näringsminister Mikael Damberg kommer till Västerbotten för att träffa företag och diskutera deras behov av digital teknik.

Seminariet, som arrangeras av Region Västerbotten tillsammans med Norsjö kommun, är en del i det pågående projektet Digilyft Västerbotten och äger rum i Norsjö.

– Vi hoppas att projektet ska skapa nätverk för kunskapsöverföring, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan företag och affärsnytta, säger Beatriz Axelsson, projektledare för Digilyft Västerbotten.

Projektet är ett resultat av regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Vid seminariet i Norsjö den 30 november träffas alla deltagande företag och digitaliseringscoacher för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar med digitalisering ur sitt företags perspektiv.

– Västerbotten är ett stort län med långa avstånd för såväl privatpersoner som företag. Med hjälp av digitaliseringen kan vi minska avstånden både till samarbetspartners, leverantörer, kunder och nya marknader, säger Magnus Rudehäll, digital strateg på Region Västerbotten. I projektet Digilyft har vi valt att fokusera på våra inlandskommuner för att hitta metoder och modeller som fungerar där.

Vid seminariet deltar även representanter från Tillväxtverket, Norsjö kommun och Norsjöbygdens företag.

Fakta om Digilyft Västerbotten
Digilyft Västerbotten syftar till att prova olika modeller och metoder för att öka digitaliseringen hos små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i länet.

Målet är att öka användningen av digital teknik hos de deltagande företagen, men också att öka insikterna om digitaliseringens potential för konkurrenskraft, hållbar produktion och hållbara affärsmodeller.

I projektets första fas arrangerades inspirations- och kunskapsseminarier på ett antal orter i länet. Ett 30-tal företag deltog och av dessa valde 11 att gå vidare till nästa fas där de får hjälp av en digitaliseringscoach att utifrån sina behov ta fram en digitaliseringsplan som beskriver hur de på bästa sätt ska kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter.
Projektet finansieras av Tillväxtverket.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 30 november, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

30 november, 2016