Minium och Elastisys i avancerat tekniksamarbete för att bygga riskhanteringssystem för internationell finanshandel. Från vänster Morgan Johansson och Klara Kröger Nygren, båda Minium, samt Simon Kollberg och Peter Gardfjäll, Elastisys.
Minium och Elastisys i avancerat tekniksamarbete för att bygga riskhanteringssystem för internationell finanshandel. Från vänster Morgan Johansson och Klara Kröger Nygren, båda Minium, samt Simon Kollberg och Peter Gardfjäll, Elastisys.

Minium och Elastisys i avancerat tekniksamarbete

Avancerat samarbete mellan Umeåföretagen Minium och Elastisys ger världsledande riskhanteringssystem för internationell finanshandel.

Minium är ett av svenska Cinnobers nya dotterbolag med uppgift att utveckla system för riskhantering hos banker och finansmäklare. Det är ett nytt område inom Cinnober-koncernen som växer fram. Nu inleder Minium samarbete med teknikbolaget Elastisys byggt på Kubernetes.

Tidigare har Cinnober främst utvecklat system för aktiehandel. Några av världens största aktiebörser som Sydney, Tokyo och Rio är kunder, men med Minium söker sig Cinnober nu mot nya marknader.

Minium bildades våren 2017 och med kontor i Umeå utvecklar företaget ett helt nytt flexibelt system för riskhantering inom finansiell handel, så kallade post trade-tjänster som clearing, depåhantering och bokföring. Tidigare har dessa tjänster ofta varit uppdelade på olika system, men med ett och samma system från Minium kan banker och mäklare få en snabbare och enklare överblick av alla delar i handeln.

– Målet är att våra kunder snabbt ska kunna få upp en testmiljö eller en produktionsmiljö med bara ett knapptryck, säger Alexander Sehlin, teknisk chef på Minium.

Växande marknad

Riskhantering är en växande marknad där efterfrågan på nya system är stor. Nya regleringar ställer högre krav på finansinstitutionerna samtidigt som önskemålen växer om att kunna göra omvärldsanalyser utifrån allt från politiska beslut till händelser i samhället som har påverkan på handeln.

Det innebär att antalet kunder är stort, såväl i USA som andra delar av världen. Förhoppningen är därför stor att det nya systemet ska bli eftertraktat.

– Under 2018 kommer vi att kunna presentera de första affärerna, säger Alexander Sehlin.

Kubernetes i botten

Riskhanteringssystemet körs på Amazon Web Services och består av en teknikstack som bygger på Kubernetes, ett system som från början utvecklades av Google men idag är en open source-lösning för orkestrering av exempelvis container-plattformen Docker. Systemet är anpassat till olika former av molnmiljöer men kan även köras lokalt hos kunder som har sådana önskemål.

Vi har länge haft ögonen på Elastisys och deras kunskap. För oss är det perfekt att kunna ta in en sådan extremt kunnig expertis.

Ett sådant riskhanteringssystem bygger på avancerad teknik och även om Minium snabbt vuxit från noll anställda sommaren 2017 till ett 25-tal idag så är behovet stort av spetskompetens i form av fler utvecklare som kan tekniken.

Här passar startup-bolaget Elastisys in perfekt. Elastisys är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet och en av Europas ledande forskargrupper inom distribuerade system, som bland annat med affärsstöd från inkubatorn Uminova Innovation byggt upp en verksamhet precis kring hur man bäst kör affärskritiska applikationer i molnmiljöer.

Trots sin relativt korta tid på marknaden är Elastisys redan listat som en Kubernetes Technology Partner, i sällskap med 60 andra internationella företag som Intel, Citrix, CA Technologies och Puppet. Det är en exklusiv skara vars betydelse växer i takt med att Kubernetes utvecklats till en standard för orkestrering av containers.

Läs mer: Elastisys berättar om användning av Kubernetes

Perfekt med samarbete

– Vi har länge haft ögonen på Elastisys och deras kunskap. För oss är det perfekt att kunna ta in en sådan extremt kunnig expertis och det underlättar stort för oss att vi finns i samma stad, säger Alexander Sehlin.

Som en första början på samarbetet har två utvecklare från Elastisys flyttat in i Miniums lokaler. Eftersom Minium växer snabbt är det något trångbott just nu och ett konferensrum får tillfälligtvis användas för utvecklarna i väntan på att nya lokaler ska ställas i ordning på ett annat plan i samma huskomplex i centrala Umeå.

Men det finns också en positiv uppsida med att lokalerna är trånga, menar Alexander Sehlin. Det skvallrar om den snabba tillväxt som Minium har.


Några av medarbetarna i Elastisys. Från vänster Robert Winter, Peter Gardfjäll, Simon Kollberg, Emil Marklund, Erik Elmroth, Johan Tordsson och Ahmed Ali-Eldin. 

Teknik i framkant

Samarbetet mellan Minium och Elastisys är något som också uppskattas av Robert Winter, vd för Elastisys.

– Minium bygger en cloud native-stack från grunden och det är inte jättemånga som har erfarenhet av det. Våra anställda har byggt storskaliga distribuerade system i 10 års tid och vi har använt Kubernetes sedan det kom, både för egna produkter och i olika kundmiljöer, säger Robert Winter.

– När vi tar på oss projekt gör vi antingen som nu och hjälper till med till exempel DevOps-, Kubernetes och Amazon-kunskap. Eller så gör vi mer forskningsnära arbete där vi implementerar nya metoder, till exempel inom prestanda eller anomali-detektering, för att bygga smarta system baserat på någon slags maskininlärning, säger Robert Winter.

– På sikt kanske den typen av ledande forskning bidrar till att göra Minium ännu mer konkurrenskraftiga på den globala finansmarknaden och det är ju häftigt att vi har möjlighet att göra allt det tillsammans härifrån Umeå, fortsätter Robert Winter.