Prediktera på Chii 2016.
Umeåföretaget Prediktera väcker uppmärksamhet med sin mjukvara för kemisk bildanalys. Bilden från konfernesen Chii 2016. Fr. v. Andreas Vidman, Prediktera, Peter Bäckström, Uminova Innovation/EEN, Emma Somerville, SFG/EEN Graz, Andreas Lackner SFG/EEN Graz.

Mjukvara för bildanalys väcker intresse internationellt

Umeåföretaget Predikteras mjukvara för bildanalys väckte stort intresse vid en konferens i Österrike berättar företagets vd Andreas Vidman och Uminova Innovations affärscoach Peter Bäckström.

Aktörer inom kemisk bildanalys från hela världen träffades 14-15 juni i Graz, Österrike, i samband med konferensen Chii 2016 (Chemical imaging in industry).

På plats från Umeå fanns Andreas Vidman, vd på Prediktera, ett av Uminova Innovations inkubatorbolag, samt deras affärscoach Peter Bäckström från Uminova Innovation.

Andreas Vidman höll ett uppskattat föredrag kring deras mjukvarulösningar för kameratillverkare och applikationsbyggare. Tekniken kring hyperspektral bildanalys har funnit länge, men det är först nu som marknaden har tagit fart i och med att hårdvaran har blivit smidigare och billigare och på så vis tillgängligare för fler användningsområden.

– Tack vare det har även intresset av bra och användarvänliga mjukvarulösningar ökat, säger Andreas Vidman.

Varför är det viktigt för Prediktera att delta på den här konferensen och vad tar du med dig hem?
– Vi lär oss mer om marknaden och kan förstå behoven bättre. Dessutom kan vi hitta potentiella partners och kunder, knyta nya intressant kontakter och starkare relationer med redan existerade kontakter. Förhoppningsvis kan vi nå ett antal starka partnerskap som kan genera ökad spridning av våra produkter på global basis, säger Andreas Vidman.

Peter Bäckström affärscoach från Uminova Innovation är också mycket nöjd med resan.

– För våra inkubatorbolag får den här typen av aktiviteter extra stor utväxling när vi kan kombinera inkubatorns resurser med det starka globala nätverk som vi har tillgång till genom Enterprise Europe Network (EEN). Mina EEN-kollegor i Graz kommer att finnas till hands för att stärka banden mellan Prediktera och de starka kluster av företag inom hyperspektral bildanalys som finns i Styria-regionen, säger Peter Bäckström.

Chii 2016 arrangerades av det Österrikiska företaget Perception Park, Tyska klustret ICC Spectronet, SFG och Enterprise Europe Network.

Prediktera på Chii 2016

Andreas Vidman, vd Prediktera, under sitt föredrag på Chii 2016.