Mattias Sundling, produktchef för serverdrift hos T3.
Hårdvara som tidigare kunde bestå av nära två meter högt skåp kan idag ersättas med hårdvara som bara är någon decimeter hög, berättar Mattias Sundling, produktchef för serverdrift hos T3.

Mjukvara bygger helt nya datacenter

Med rätt mjukvara krymper ett två meter högt serverskåp till bara en decimeter. Mjukvarustyrd datalagring är grunden för moderna datacenter, menar Mattias Sundling, produktchef för serverdrift på T3.

Bredbandsoperatören T3 har sedan Mattias Sundling kommit in i företaget satsat hårt på att bygga upp en serverdrift där mjukvaran är i fokus. Ledorden är hög prestanda, tillgänglighet och enkelhet. Grunden ligger i en lösning från amerikanska Nutanix som ger ett mjukvarustyrt datacenter.

Mjukvara allt mer viktigt
Det är mjukvara och inte hårdvara som är den avgörande skillnaden för ett modernt datacenter, betonar Mattias Sundling gång på gång när han tar emot Infotech Umeå i nya lokalerna på Umestan i Umeå.

Traditionella datalager med ett så kallat SAN (Storage Area Network) som bygger på hårdvara fasas allt mer ut mot mjukvarustyrd lagring. All intelligens för till exempel komprimering, deduplicering och acceleration ligger i mjukvaran.

All utveckling i mjukvaran
– All utveckling sköts i mjukvaran. Vid varje mjukvaruuppdatering får vi bättre prestanda, bättre komprimering, bättre deduplicering. Det innebär att vi kan köra fler maskiner på samma hårdvara med bättre prestanda. För våra kunder innebär det att deras applikationer blir snabbare och att kostnaden kan hållas nere, säger Mattias Sundling.

Här har Nutanix kommit långt, menar han. Fördelen är, enligt Mattias Sundling, att med Nutanix har varje server CPU, minne och lagring lokalt och är fullt redundant genom synkron replikering inom det distribuerade filsystemet.

Från två meter till en decimeter
I praktiken innebär det att Nutanix-lösningen sparar på det fysiska utrymmet i serverhallen.

– Hårdvara som tidigare kunde bestå av nära två meter högt skåp kan idag ersättas med hårdvara som bara är någon decimeter hög, förklarar Mattias Sundling.

Förändringen blir också stor på energisidan med besparingar upp mot 90 procent jämfört med traditionella lösningar. Enligt Mattias Sundling slår det direkt igenom på vad slutkunderna betalar eftersom kylning av serverhallar är en stor ekonomisk post.

– Vårt datacenter behöver inte lika mycket utrymme och det behövs inte lika mycket ström för att driva och för att kyla. Det gör att vi kan hålla nere priset.

Hållbart system
Att hitta tekniklösningar som inte slukar lika mycket energi är också viktigt för hållbarheten, menar Mattias Sundling.

– Vi har ett miljötänk i allt vad vi gör och det här innebär att vi kan gå i linje med det.

Mindre risk för datorhaveri
En ytterligare fördel med datacenter som styrs av mjukvara är att risken för datorhaveri minskar stort. Det blir alltså färre hårdvaruproblem och inga servrar som går ner.

Några problem med att välja en förhållandevis ny plattform som Nutanix har T3 inte haft, menar Mattias Sundling.

– Vi har inte haft någon incident kopplat till den här plattformen. Utmaningen med att använda en infrastruktur som ligger långt fram i teknikfronten är att det krävs mer tid för att ha koll på utvecklingen av mjukvaran som ligger i botten då mycket innovation innebär ganska frekventa uppdateringar, förklarar Mattias Sundling.

Flytt av serverhall
Under året har T3 flyttat hela sitt kontor till ett nybyggt företagshus på Umestan, det som tidigare var regementet i Umeå. De två serverhallar som T3 har är däremot samma som tidigare, men även här finns planer för framtiden.

– Vi kikar på en större satsning på en central stor datahall. Den större hallen vi har nu kan vi inte fortsätta växa i för all framtid. Den blir förmodligen vår sekundära hall och så bygger vi en helt ny, kanske om något år.