Algoryx Unity
”Vi tror att ingenjörer kan ha nytta av spelteknologi när de arbetar med fysiksimulering”, säger Kenneth Bodin, vd för Algoryx.

Mjukvara som skapar affärer

Mjukvara med tydligt fokus på att skapa affärer stod på agendan när UmeJug höll sitt marsmöte. Dan Eidmark och Marcus Olsson berättade mer om teknikerna CQRS och Event Sourcing.

CQRS och Event Sourcing kan tillsammans med domändriven design skapa en design som är testbar, förändringstålig och enkel att förstå. Med små medel kan system utvecklas som inte bara stödjer affären utan även öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

– Det är två lättviktiga tekniker som vi kan använda för att dela upp en applikation på ett naturligt sätt, säger Marcus Olsson.

Dan Eidmarks och Marcus Olssons presentation hos inför utvecklare som samlats till
UmeJugs
träff i Umeå blandade teori med exempel för att visa hur teorin fungerar i praktiken.

För den som vill veta mer om kvällen går det bra att titta på slides
och
källkod.

Text och Foto: Mikael Hansson