Johan Tordsson
Johan Tordsson, dsatavetare och medgrundare av Elsatisys, prisas med 100 000 kronor av Nordea för sin forskning kring datacenter.

Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

Johan Tordsson, molnforskare och medgrundare av IT-företaget Elastisys, prisas av Nordea med 100 000 kronor.

Datavetaren Johan Tordssons forskning är av stor vikt för framtidens digitaliserade värld och för alla företag som är beroende av datacenter. Han prisas nu med 100 000 kronor av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser.

– Det är jättekul att min forskning uppmärksammas på detta sätt! Datacenter är en nyckelteknik för den pågående digitala revolutionen då dessa utgör motorn som driver alla tjänster på internet, säger Johan Tordsson, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, och medgrundare till företaget Elastisys.

Framtidens datacenter
Johan Tordssons forskning söker lösningar för framtidens datacenter med hjälp av metoder för autonoma system, med målet att datacenter ska kunna konfigurera, reparera, och optimera sig själva utan mänsklig inblandning.

– Med hjälp av metoder från bland annat reglerteknik, maskininlärning och statistisk analys kommer framtidens datacenter själva kunna avgöra när och hur mycket kapacitet som skall allokeras till varje applikation för att optimera såväl prestandan hos applikationerna som utnyttjandet av hårdvaran och därmed utnyttja energi på bästa möjliga sätt, säger Johan Tordsson.

Johan Tordsson har ett utvecklat samarbete med industrin och flera svenska storföretag och därtill är han en av grundarna till Elastisys, ett avknoppningsföretag grundat 2011, som utvecklar mjukvarulösningar för optimering av molntjänster. Elastisys är ett företag som fått stöd genom Uminova Innovation.

Prissumman på 100 000 kr delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 22 oktober 2016.