Atea IT-arena
Fullt bland montrarna när Atea IT-arena kommer till Umeå.

Molntjänster hjälper startups lyfta

Molntjänster passar perfekt för unga startup-bolag som bara vill betala för vad de behöver, menar Jörgen Winqvist, platschef för Atea, i samband med att Atea IT-arena landar i Umeå.

Med rekord i antalet utställare (17 företag) satsar årliga Atea IT-arena på att ge inspiration och starta samtal med närmare 300 deltagare som kommit till Folkets hus i Umeå för att ta del av senaste nytt inom IT.

Atea IT-arena lockar av tradition många IT-ansvariga från kommuner, landsting och större organisationer, men även startup-bolag och mindre företag har nytta av en sådan här dag, menar Jörgen Winqvist, platschef för Atea i Umeå och lokal arrangör.

– Tittar man på vad utställarna erbjuder i sina montrar så finns det flera exempel på nischade lösningar. Ett exempel är om man vill ta fram andra formfaktorer för datorer. Det kan röra sig om att ha en PC på sticka eller digital signage, också det på sticka. Det betyder att om du är ett litet företag och behöver digital marknadsföring eller har behov av datorer i andra former och färger kan det funka väldigt bra.

Molntjänster

Under Atea IT-arena talas det naturligtvis även en hel del om molntjänster, något som Jörgen Winqvist betonar är nog så viktigt för startup-bolag.

– Molntjänsterna passar bra till startups för det är väldigt låg instegskostnad och ”pay as you go”, att du betalar för det du konsumerar och att du kan byta lösningar fort.

– Ett av företagen som finns här idag berättade för mig att har de bara ett nätverk finns det lösningar för det mesta.

– Det här är en dröm för ett startup. Börja med ”pay as you go” och väx med tiden, det är en modell som är mycket bra, fortsätter Jörgen Winqvist och menar att större organisationer, som kanske sitter fast i stora verksamheter kan få inspiration av de mindre företagen som är snabbrörliga.

Atea IT-arena

Jörgen Winqvist, platschef för Atea i Umeå, hinner prata med många kunder och partners under Atea IT-arena.

Digitalisering överallt

I övrigt lyder stridsropet på Atea IT-arena ”Digitaliseringen är nu! Digitaliseringen är du!” Det är något som Magnus Sallbring, HR- och marknadsdirektör Atea Sverige, betonar under sin inledning av dagen. Det handlar alltså både om den genomgripande förändring som all infrastruktur i samhället är mitt uppe i och hur vi som användare tar del av digitaliseringen.

– Jag har köpt min sista fossila bil. Till våren köper jag en elbil, berättar Magnus Sallbring som ett exempel på hur ny teknik skapar nya vanor och förändrar vardagen för människor.

Så räknar han upp en lång rad exempel på digitaliseringens påverkan, allt från skola och utbildning till media i förändring och hus som skrivs ut med 3D-skrivare.

– Vi måste vara vakna och vara på tå, alla vi som jobbar med IT. Det är nästan ingen som förstår vad det här kommer att betyda, förutom ni som har ett IT-perspektiv, fortsätter Magnus Sallbring.

– Det är ni som måste omfamna alla verksamheter och leda dem in i digitaliseringen, slår han slutligen fast och skickar därmed iväg IT-folket, närapå ut i en mission.

Atea IT-arena

Att få prova VR-glasögon hör till under en IT-mässa.