Toontrack och Algoryx

Morgonpass med Algoryx och Toontrack

Vid Morgonpasset 3 november kommer Toontrack och Algoryx, båda företagen nominerade till Umeågalan 2011, att berätta mer om sin framgångsrika verksamhet.

Helt nya produkter och tjänster på helt nya marknader kännetecknar Toontrack och Algoryx som besöker
Umeå kommuns Morgonpasset
den 3 november.

Toontracks digitala musikprodukter hyllas av världens musikelit medan Algoryxs pedagogiska hjälpmedel Algodoo hjälper dagens och framtidens ungdomar att lära sig vetenskap på ett helt nytt sätt.

Under Morgonpasset får vi chansen att lyssna på Kenneth Bodin, Algoryx och Ulf Larsson, Toontrack, som berättar om hur deras respektive resa mot världsmarknaden har gått till.

Båda företagen är aktuella denna höst också för att de är nominerade till
Umeågalan 2011. Algoryx som Årets Avknoppningsföretag med nomineringen: "Algoryx har på ett framgångsrikt sätt kommersialiserat avancerad forskning inom datavetenskap och fysik från Umeå Universitet. Företaget tillhör de världsledande inom simulering och visualisering med lösningar som används i såväl industrin som i skolan och filmindustrin. Algoryx har fått stor uppmärksamhet för sin utbildningsprodukt Algodoo som lockar barn och ungdomar att på ett lekfullt sätt lära sig fysik. Företaget har idag 15 anställda, omsätter 10 miljoner, och ägs av grundarna med VD Kenneth Bodin i spetsen."

Toontrack är nominerat som Årets Marknadsförare med motiveringen: "Toontrack Music är ett mjukvaruföretag som säljer sina produkter till musiker över hela världen. Det är ett företag, med rötter i Umeås rika musikliv, som i sin marknadsföring marscherar efter en egen trumma. Toontrack har genom djup förståelse för målgruppens behov utformat säljande marknadsföring som effektivt tillvaratar de digitala mediernas fördelar."

Båda företagen kan du alltså möta på Morgonpasset som arrangeras i Rex festsal, 3 november, 07:30 – 09:00.
Anmälan här.