Skillster på Sthlm Tech Fest
Andreas Lind och Daniel Wiberg från Umeåföretaget Skillster finns med på Sthlm Tech Fest. I bakgrunden deras affärscoach från Uminova Innovation, Andreas Lind (ja, han har samma namn).

Hittar inspiration på Sthlm Tech Fest

”Vi tror framtiden är VR”, säger Andreas Lind, vd för Skillster, ett av företagen som deltar på Sthlm Tech Fest. Här får de inspiration till att fortsätta utveckla företaget.

Startup-bolaget Skillster har kommit till Sthlm Tech Fest för att få inspiration och tips om nya trender. Företaget är nystartat och har en plats som inkubatorföretag hos Uminova Innovation. När deras affärscoach föreslog att Skillster skulle följa med till Sthlm Tech Fest tvekade de inte att haka på.

Mycket inspiration

Att vara med på Sthlm Tech Fest ger mersmak och mycket inspiration, menar Andreas Lind och Daniel Wiberg från Skillster, som utvecklar och säljer mjukvara för lastbilsutbildning. Inte minst är förevisningen av virtual reality och VR-lösningar något som de båda stannar till inför.

VR-tekniken är något som Skillster redan tittat på och haft med i beräkningarna som en utveckling.

Framtiden är VR

– Vi tror att framtiden är VR, även för utbildning av lastbilsförare. Det är jätteviktigt för oss att hålla koll på den tekniken, säger Andreas Lind, vd för Skillster.

Den hårdvara och utrustning som Skillster använder för utbildning av fordonsförare har hållits på en enklare nivå för att inte kostnaden för skolor ska skjuta i höjden. Med en VR-utrustning kan utbildningen bli än mer verklighetstrogen.

– Då blir det som att köra på riktigt. En enklare hårdvara för att styra kan då kompenseras med att man har en VR-utrustning på sig, förklarar Andreas Lind.

– Alternativet skulle vara att ha en riktig hytt från ett fordon, men en sådan hytt behövs inte om du har VR, säger Daniel Wiberg.

– Det är inte särskilt svårt för oss att börja använda den, mycket har vi redan förberett för det, fortsätter Daniel Wiberg.

Verklighetskänsla

Att utbilda lastbilsförare handlar inte bara om att lära sig köra fordonet. Att lasta gods och hantera lastbilskranen är också viktiga delmoment.

– Du får en fantastisk verklighetskänsla när du styr kranen med VR, du känner riktigt hur du hanterar godset. En lastbilskran på en skärm riskerar att bli platt men med VR-lösningen får du ett helt annat djup, berättar Andreas Lind.

– Men vi tror inte att massmarknaden är beredd redan nu, men inom ett år, när tekniken bli än mer spridd, kommer det att bli vanligt, säger Andreas Lind.

Att vara med på Sthlm Tech Fest är inspirerande överlag, menar de båda.

– Jag tycker att många saker här har varit inspirerande vare sig det handlar om design eller att börja tänka internationellt. Här får du många tips och tricks från andra företag, säger Andreas Lind.