Vitec

Nannette stärker IT-forskning

Forskningen inom IT management blir allt starkare vid Umeå universitet. Gästprofessor Lars Mathiassen är redan på plats och nu kommer även post doc forskaren Nannette Napier.

Nannette Napier är Assistant Professor vid Georgia Gwinnett College och har i flera år forskat tillsammans med Lars Mathiassen, från Georgia State University. Sedan ett år tillbaka är Lars Mathiassen gästprofessor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet och med Nannette Napiers ankomst som post doc fördjupas nu samarbetet, tack vare finansiering från Kempestiftelserna.

Nannette Napier kommer att ingå i den IT-managementgrupp som finns vid informatik och hon deltar just nu i ett projekt tillsammans med Norrmejerier i syfte att etablera informationstjänster som ger rätt personer rätt information i rätt tid.

– Det lockar mig att man här följer företag på ett så nära sätt och jag ser fram mot att lära mig mer om hur forskningen utformas i Umeå.

Olika forskningsklimat

Trots sin ännu korta tid i Sveriges menar Nannette Napier att hon redan kunnat se skillnader mellan forskningsklimatet i Sverige och i USA. Hon tycker att lagarbete betonas mer i Sverige.

– Här i Umeå jobbar man nära tillsammans med varandra i forskargruppen. Vi har inte riktigt samma tradition i USA. Där är det mer tävlingsinriktat, många går in i forskningen för sin egen skull och sin egen vinning. Här jobbar man mer i team.

Proferssor Jonny Holmström är mycket nöjd med att forskargruppen stärks med ytterligare forskare från USA.

Stärker forskningsgruppen

– Med Nannette Napier ombord är vi nu elva forskare i IT-managementgruppen. Hon kommer att jobba tillsammans med oss och stärka ett par av våra mest lovande projekt. Inom vår grupp jobbar vi verkligen som ett team vilket underlättar för en ny forskare att snabbt kunna kliva in och bidra med sin kompetens. Nannette har bland annat börjat arbeta med oss i en studie av öppna innovationsprocesser i samverkansprojekt mellan akademi och industri och hon är redan medförfattare till en ny artikel, säger Jonny Holmström.

Jonny Holmström menar att Nannette Napiers kompetens inom så kallad aktionsforskning kommer att utveckla forskningen positivt.

– Det är en härlig grupp att arbeta med. Jonny Holmström är kreativ, Lars Mathiassen är strukturerad och tillsammans med övriga forskare kommer det att ge bra forskningsresultat, tror Nannette Napier.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 11 februari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

11 februari, 2010