Nils-Robert Persson
Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober

Nasdaq lägger bud på Cinnober

Nasdaq har lagt ett bud på fintechbolaget Cinnober. Den världsunika kompetensen på Cinnobers kontor Umeå tros vara en av anledningarna.

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Umeå och London. I Umeå återfinns ett utvecklingskontor med ett 60-tal anställda samt även huvudkontoret för dotterbolaget Minium med ett 30 tal-anställda.

Budet innebär att Cinnober värderas till drygt 1,7 miljarder kronor.

Det finns för närvarande inga beslut fattade om några väsentliga förändringar för Cinnobers anställda och ledning eller av den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkor och de platser på vilka bolaget bedriver verksamhet, säger Nasdaq i ett uttalande.

– Min uppfattning är att budgivaren ser ytterst positivt på Umeå kontoret. Det gör jag också. Tror oavsett vem som äger Cinnober 2019 så kommer det att investeras tungt i Umeå, säger Nils-Robert Persson, ordförande i Cinnober-koncernens styrelse, till Uminova Innovation.

Tror Nasdaq blir stabil ägare

– Med Nasdaq som ny ägare kan Cinnober dra nytta av ett välrenommerat namn med en stark finansiell ställning vilket på ett kort och medellångt perspektiv kommer kunna accelerera Cinnobers strategi att fokusera på nuvarande affärsområden och att återvända till lönsamhet. I ett långt perspektiv kommer Nasdaq vara en stabil ägare och ett bra hem för Cinnober, säger styrelsen i ett pressmeddelande och rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

– Detta förvärv kommer att förstärka vår förmåga att tjäna aktörerna på kapitalmarknaden över hela världen och kommer at accelererar vår förmåga att expandera in i nya tillväxtsegment, säger Adena Friedman, koncernchef och vd för Nasdaq.

Styrelseordföranden Nils-Robert Persson och grundaren Peter Lenti, som tillsammans kontrollerar 18,3 procent av aktierna, har meddelat att de kommer att acceptera erbjudandet. Enligt uppgifter till Nyhetsbyrån Direkt och Dagens Industri är dock flertalet större aktieägare tveksamma till budet och anser att det är för lågt. Budet är bland annat villkorat av att Nasdaq når ett ägande över 90 procent.