Daniel Edler och Martin Rosvall
Daniel Edler och Martin Rosvall är fysikerna som vill förenkla och strukturera nätverk på webben. De har tagit fram en unik kartgenerator och vill skapa ett slags ”Google Maps” för nätverk.

Nästa generations sökmotor

– Vi har tagit fram en interaktiv kartgenerator som kan förenkla och förtydliga strukturer i stora nätverk. Det är helt unikt, säger Martin Rosvall, forskarassistent på Fysik vid Umeå universitet.

– Sökmotorn Google är en mästare på att ranka individuella sidor på nätet, men ser inte hur allting hänger ihop i landskapet av sidor som länkar till sidor, säger Martin Rosvall.

När fysikern Martin Rosvall nyligen presenterade sin senaste forskning på Grand-dagarna i Stockholm så gick det ett sus genom seminariepubliken. Flera mobiltelefonsoperatörer samt Microsoft fick genast upp vittringen. En kartgenerator för nätverk på nätet. Det var något nytt. Äntligen ett sätt att kunna koka ner all datatrafik som finns för sociala nätverk som Facebook, Twitter med flera och kunna dra slutsatser av informationen.

Hittar strukturer i stora datamängder

– Det finns ingen i forskarvärlden som har gjort det här innan. Forskare har i över tio år försökt att utforma algoritmer som ur en massa nätdata kan hitta viktiga strukturer i nätverk. Vi har utvecklat en metod som gör det bättre och mer lättillgänglig, säger Martin Rosvall.

Den svenske läkaren Hans Rosling slog världen med häpnad när han genom statistik och sin gapminder kunde slå hål på gamla myter om Tredje världen. Han visade på hur små statistiska framsteg övertid har lett till att barnadödligheten har sjunkit och att fler länder har fått ett ökat välstånd de senaste 50 åren. Tvärtemot mångas uppfattning om Tredje världen.

Lättöverskådlig information

Men medan Hans Roslings beräkningar bygger på siffror, så bygger Martin Rosvalls på relationer.

– Det här kan bli nästa generations sökmotor som inte bara kastar oss direkt till sidan utan låter oss navigera och utforska med överblick. Vi har utvecklat matematiken för att mäta hur bra en karta fångar det den representerar. Ju större regelbundenhet vi hittar i ett nätverk, desto mer kan vi komprimera det och göra det lättöverskådligt. Det bygger på informationsteori, säger Martin Rosvall. 

Han jobbar just nu i ett forskningsteam kring Federal Reserv i USA för att ta reda på vad som orsakade bankkrisen i september 2008.

– Helt plötsligt litade bankerna inte på varandra längre och slutade att låna ut pengar. Vi tittar på hur lånestrukturen förändrades för att förstå vad som hände. När vi hittar strukturen i nätverket så kan de i framtiden förhoppningsvis se när en ny kris är på gång.

Eftersom projektet är hemligt så kan han inte visa några resultat från undersökningen, men en vetenskaplig publikation är på gång.

Söker samarbetspartners

Tillsammans med sin exjobbare Daniel Edler har han tagit fram interaktiva Flashapplikationer för att förklara matematiken bakom metoden och för att göra det möjligt för vem som helst att göra kartor av nätverk.

– Visualiseringen gör det möjligt för alla att förstå hur metoden fungerar, säger Daniel.

Än så länge är kartgeneratorn under utveckling men Martin Rosvall hoppas på att få den kommersialiserad inom en snar framtid.

– Vi är bara två forskare men om vi vore tio så kunde vi snabbare förverkliga potentialen i de metoder och idéer som vi har. Drömmen är att skapa ett slags ”Google Maps” för nätverk, säger Martin Rosvall. 

Läs mer och utforska matematiken bakom kartgeneratorn.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 14 februari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

14 februari, 2010