Next Up
NextUp är en tävling som vill locka fler åttondeklassare, särskilt tjejer, att välja it-utbildningar. Anna Henningsson, Elin Hörnfeldt, Freja Wieslander, Hanna Söderström och Petra Andersson är alla studenter som vill inspirera fler unga, gärna flickor, att välja it-utbildningar. Till höger Marielle Arvidsson, regional projektledare i Umeå för tävlingen Next Up.

Allt fler nätverk för kvinnor inom IT

Underskottet av kvinnor i it-branschen är stort. Men nu kommer nätverken som vill inspirera kvinnor att söka it-utbildningar och jobba inom it-området.

Den svenska it-branschen är mansdominerad, bara ungefär var femte anställd är en kvinna. Men underskottet av kvinnor är välkänt och it-branschen försöker med olika nätverk och kampanjer inspirera fler kvinnor att finnas med i branschen. Här nedan är några av de aktiva nätverken som finns för att inspirera kvinnor i it-branschen.

 

winIT

Nätverket winIT
har startats av it-konsultbolaget Sogeti och har ungefär 3 000 medlemmar på 15 orter i Norden, varav 14 orter i Sverige. Kontinuerligt ordnas träffar runt om i landet. Ett exempel är en träff i Umeå den 18 mars 2015 då Caroline Nyström berättar om mentorskap där företagsledare får yngre personer som mentorer för att utvidga sina perspektiv om vad unga anställda eller kunder vill ha och hur de fungerar.

Läs mer om träffen
Potentialen i generationsperspektivet och ungt mentorskap på våra arbetsplatser.

Winit
På plats på en tidigare winIT-träff i Umeå för att inspirera kvinnor i it-branschen att synas mer var Eva Lund och Charlotta Erlandsdotter-Berglund från Sogeti Umeå, samt föredragshållarna Mia Törnblom, föreläsare, och Therese Sinter, marknads- och kommunikationschef, Sogeti.

 

Women in Tech

Women in Tech
har som mål att locka fler kvinnor till media och it-branschen genom att erbjuda ett nätverk av erfarna och framgångsrika kvinnor och män från entreprenörs- och företagsvärlden.
Konferensen i mars 2015 stöttades av MTGx i samarbete med Spotify, Google, Tele 2, Telia Sonera, Bonnier och Schibsted Growth.  

WiT2015
Hanna Söderström, Emilott Lantz och Elin Hörnfeldt var med när konferensen Women in Tech drog fullt hus i mars 2015.

 

Geek Girl Meetup

Nätverk som sedan 2010 ordnar så kallade un-conferences, där deltagarna är med och driver innehållet.
Geek Girls
vänder sig till kvinnor intresserade av web, kod, design, sociala medier och affärsutveckling. Syftet är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnor i branschen.

Geek Girls Umeå
Några föreläsare och styrelsemedlemmar från första träffen med Geek Girl Meetup Umeå. Från vänster: Ingela Hjulfors Berg, Emma Ewadotter båda styrelsemedlemmar i Geek Girl, Lilian Johansson, webbstrateg från Kalix, Unn Swanström, som läst till civilingenjör i interaktionsdesign vid Umeå universitet, Elin Tjerngren från Hello Future i Skellefteå samt Sofie Edvardsson från Soja Film i Umeå.

 

Womentor

Womentor
är en ledarskapsutbildning, ett förändrings- och varumärkesprogram som bildades 2006, och drivs av IT&Telekomföretagen inom Almega. I år, 2015, är 25 företag från it- och telekombranschen med i arbetet för att väcka frågan om jämställdhet och driva ledarskapsfrågor, med uttalat syfte att få fler kvinnor till ledande poster.

CGI Womentor
CGI:s Sverigeschef, vd Pär Fors, i mitten, besöker kontoret i Umeå och ser en intensiv satsning på att växa, inte minst för att få fler kvinnor. CGI är ett av bolagen som medverkar i satsningen Womentor. På bilden tillsammans med konsultcheferna Sara Winqvist och Johannes Hörnberg.

 

Datatjej

Föreningen Datatjej
samlar kvinnor som läser data- och teknikutbildningar. Syftet med föreningen är att skapa kontakt mellan studenter och näringsliv och inte minst öka gemenskapen mellan tjejer som går på datautbildningar. Varje år anordnas en nationell konferens som lockar ett hundratal deltagare. 2016 kommer konferensen att vara i Lund.

Datatjej
Ett dussintal datatjejer från Umeå fanns med under konferensen Datatjej 2015. Med på bilden är, från vänster: Hanna Söderström, Pia Nolén, Anna Päärni, Klara Sporrong, Petra Andersson, Cornelia Damber Håkansson, Stina Olofsson, Nicole Martini. Icke närvarande på bilden är: Tove Barsk, Elin Nilsson, Mikaela Berg, Anna Henningsson, Jenny Kinert, Frida Stenebo, Anke Hüser. Foto: Privat.

 

NextUp

Tävlingen
Next Up
riktar sig till åttondeklassare. Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga , särskilt flickor, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT-sektorn.

Next Up
Tävlingen Next Up vill locka åttondeklassare att upptäcka teknik och it som en framtida utbildning och yrkesval. Atea är ett av it-företagen som medverkar och under en kick off hösten 2014 fick de träffa lärare från några av Umeås grundskolor och medlemmar i studentföreningen Datatjej vid Umeå universitet. Från vänster Linnea Boman, Atea, Claes Emteryd, Grubbeskolan, Jörgen Winqvist, Atea, Hanna Söderström, föreningen Datatjej, Ludmilla Sjöberg-Johansson och Tomas Olsson, Atea. 

 

DigiGirlz

Gymnasieskolor och högskolor har väldigt svårt att rekrytera tjejer till sina it-utbildningar, vilket leder till en mansdominerad it-bransch. Microsofts och KTHs gemensamma kurs Digigirlz vänder sig till tjejer som ska börja nionde klass, är ett försök att vända trenden.

WiTEC Sweden

WiTEC SWEDEN
vill skapa mötesplatser för studerande och nyexaminerade kvinnor. Föreningens mission är att inspirera kvinnor att söka sig till utbildningar inom teknik, naturvetenskap och IT. Föreningen vill stimulera kvinnors innovationer och entreprenörskap och stärka kvinnors ställning inom mansdominerande branscher. Föreningen bildades 1988 på Halmstad högskola, men är sedan slutet av 2000-talet en ideell förening oberoende av högskolan.

Womengineer

Womengineer
drivs av målet att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Grundtanken är att en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.

Dataföreningens ITQ-nätverk

Dataföreningen har fler nätverk för kvinnor inom IT-branschen. Sök via
Dataföreningens kontaktlista
på ITQ-nätverk.

TechEq

TechEq
är ett initiativ där Sveriges IT- och teknikföretag går ihop för att göra något åt jämställdheten inom branschen. TechEq är ett nätverk som har initierats av MTGx, Netlight, Tieto och Tritech