Meeting in the conference room

UBI upphandlar affärsutvecklare – Acceleratorcoach

Som Acceleratorcoach kommer du, att vara ett komplement till vårt affärscoachteam, med din kunskap erfarenheter inom kapitalanskaffning och att bygga bolag. Du kommer att arbeta i den senare delen av vår affärsutvecklingsprocess och i dina arbetsuppgifter ingår att göra inkubatorföretagen redo att attrahera ägarkapital genom att bl a bygga team, ta fram affärsplaner, marknadsanalyser, produktstrategi, finansieringsstrategi osv. I ditt arbete ingår även att identifiera bolagens behov av specialistkompetens och ev upphandling av specialistkompetens.

Denna upphandling är öppen från 2015-12-22
Alla frågor som gäller upphandlingen sker via e-avrop
Sista dag att ställa frågor via e-avrop 2016-02-03
Sista anbudsdag 2016-02-08

För att komma till upphandlingen e-avrop.se

 


Text av: admin

Publicerad: 22 december, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

admin

22 december, 2015