Grön teknik och ren energi ses som en av de viktigaste faktorerna för såväl det hållbara samhället som för näringslivet i regionen, konstaterar Susanne W Lindström.
Grön teknik och ren energi ses som en av de viktigaste faktorerna för såväl det hållbara samhället som för näringslivet i regionen, konstaterar Susanne W Lindström.

Nio av tio ser grön teknik som lösning på klimathot

90 procent av befolkningen i Västerbotten och Örnsköldsviks kommun ser ny teknik som viktigt för att minska miljöförstöring och klimathot.

– Det är mycket glädjande att så många ser grön teknik och ren energi som en av de viktigaste faktorerna för såväl det hållbara samhället som för näringslivet i regionen, kommenterar Susanne W Lindström på North Sweden Cleantech den undersökning om kunskap och inställning till grön teknik och ren energi som organisationen genomfört.

Klimathot oroar

Undersökningen visar också att 50 procent av befolkningen mellan 18 och 64 år i Västerbotten och Örnsköldsviks kommun ser miljöförstöring och klimatförstöringar som den mest oroande samhällsföreteelsen. Bland unga är siffran ännu högre, hela 71 procent. Ett resultat som stämmer väl överens med Världsnaturfondens klimatbarometer för 2017 som visar att närmare hälften av alla svenskar mellan 16 och 79 år oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka framtiden.

Grön teknik en viktig lösning

83 procent av befolkningen i Västerbotten och Örnsköldsviks kommun anser också att det sätt vi lever på idag innebär miljöförstöring och klimatförändringar. Samtidigt ser hela 90 procent av befolkningen nya tekniska lösningar som viktigt eller mycket viktigt för att lösa problemen.

– Att närmare 60 procent är mycket positiva till ökade satsningar på grön teknik och hållbara lösningar speglar både en tro på vår förmåga och en insikt om vilken enorm skillnad vi kan göra för framtidens hållbara samhälle, säger Susanne W Lindström.

Innovativa satsningar på grön teknik

Norra Sverige har på senare år gjort sig ett namn när det handlar om innovativa satsningar på hållbarhet och grön teknik. Det visar inte minst EU-kommissionens årliga sammanställning av innovationer på regional nivå där norra Sverige ligger i topp och utmärker sig genom en hög andel välutbildade personer, gott innovationssamarbete mellan offentlig sektor och företag samt stor export av högteknologiska produkter.

– Om vi fortsätter att utveckla vårt näringsliv inom grön teknik och ren energi är jag övertygad om att norra Sverige kan utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt. Det gynnar inte bara klimatet utan också näringslivet i såväl regionen som Sverige i övrigt, säger Susanne W Lindström.