Mycket nöjda efter en heldags möten med startup-bolag är Johan Granström, ABB, Stina Lantz, Ignite Sweden, Niklas Åström, Ålö, Martin Olausson, Synerleap, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.
Mycket nöjda efter en heldags möten med startup-bolag är Johan Granström, ABB, Stina Lantz, Ignite Sweden, Niklas Åström, Ålö, Martin Olausson, Synerleap, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.

Nu söker stora industrier startups för samarbete

Ett 80-tal möten mellan startup-bolag och stora industrier under en och samma dag. Ignite North i Umeå blev en kick-start för startups som vill ut på globala marknader.

I samband med Umeå Tech Arena hölls även Ignite North, en heldag med möten där startup-bolag fick möta nationella storbolag och flera av regionens stora industrier. Sammanlagt räknades över 80 möten in mellan startup-bolagen och de 10 storbolag som fanns på plats under dagen i Norrlandsoperans lokaler.

Ignite Sweden är ett nationellt projekt som syftar till att skapa fler kommersiella samarbeten mellan stora företag och små innovativa startups. Ett sätt är att arrangera korta snabba möten där de unga bolagen får tillfälle att visa upp sig.

Plattform med mycket energi

Ett av de stora bolagen som fanns med under dagen var ABB. Johan Granström, affärsutvecklare, var mycket nöjd.

– Det har varit en fantastisk dag med mycket energi från spännande företag. Det är grymt att vi har en sådan här plattform där vi storbolag kan möta startups och se hur vi kan skapa nya värden ihop, säger Johan Granström, ABB.

Mötena är intensiva 20-minuters sittningar där startup-bolagen får möjlighet att snabbt och effektivt berätta om sin verksamhet och vilken produkt eller tjänst de tar fram. För storbolagen handlar det om att värdera vad de hör, men också få en känsla av teamet bakom startup-bolaget, om det kan vara intressant att bygga vidare på.

Träff direkt

Just det var något som Martin Olausson, ansvarig för affärsutveckling hos Synerleap, betonade.

– Under ett av de möten jag hade förstod jag inte riktigt produkten men jag greps av personerna bakom. Jag vet definitivt att de passar in hos oss på Synerleap, säger Martin Olausson.

– Vill de bara själva så har de en plats hos oss, det är helt klart. Det var magiskt, fortsätter han.

Synerleap är ett dotterbolag till ABB och räknas som ABB:s tillväxthub för startups. I veckan prisades de med hela två utmärkelser vid Ignite Sweden Day i Stockholm, ett för matchning och ett för samarbete. Sedan tidigare finns de två Umeåbolagen Prediktera och Algoryx i Synerleaps hubb och vill det sig kan kanske ännu ett Umeåbolag vara på väg in i verksamheten, något som ger en språngbräda ut i världen med tillgång till ABB:s stora kontaktnät av internationella kunder.

Kommer att följa upp

Ett av de regionala industriföretagen som deltog under Ignite-dagen i Umeå var Ålö. Med en omsättning på två miljarder kronor årligen och en tillverkning av 37 000 frontlastare till traktorer och andra fordon så har de skaffat sig en stark global kundbas. Men även om Ålö är en stark internationell aktör ser företaget stor fördelar med att samarbeta med regionala startups.

Niklas Åström, vd på Ålö, fanns med under dagen och han är mycket positiv till att få möta några av regionens hetaste startup-bolag.

– Det var en mycket bra dag, ett par av företagen kommer vi också att följa upp efter jul. Det här leder absolut till mer, säger Niklas Åström.

Uminova Innovation lokal arrangör

Som inkubator är Uminova Innovation lokal arrangör till Ignite North. Projektledare Maria Olofsson är en av de som ihärdigt arbetat för att matcha ihop de stora industrierna med startup-bolagen.

– Det är ovärderligt för startup-bolagen att få vara med här. De får komma till möten som i andra fall skulle vara extremt svårt att få till. Jag hoppas att vi får se fler startups som signar upp för Ignite, säger Maria Olofsson, projektledare på Uminova Innovation.

För en fortsättning på Ignite North blir det, menar hon. Redan är ett nytt datum satt, 20 februari, för nästa träff i Umeå.

En metodik som håller

Stina Lantz, ansvarig för Ignite Sweden, har varit med under hela dagen och hon betonar vikten av att Ignite som nationell satsning kan samarbeta med regionala aktörer som inkubatorn Uminova Innovation.

– Det som gjort mig extra stolt idag är att vi lyckats bygga en metodik med Ignite som fungerar också i andras händer. Det här är tredje aktiviteten vi gör i Umeå och Uminova har skött den helt fantastiskt själva och lyckats engagera så många bolag från det lokala näringslivet, säger Stina Lantz.

I och med Umeå-träffen har Ignite Sweden nu passerat över 1 500 möten mellan startup-bolag och stora industrier och företag.

Ignite Sweden är ett nationellt program som drivs av THINGS, STING, LEAD, MINC, UMINOVA och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). Själva programmet Ignite är medfinansierat av Vinnova.