Thomas Kvist
Västerbotten har bra förutsättningar för att klara skiftet med ökad digital teknik, säger Thomas Kvist, projektledare för Digital Västerbotten.

Nu växer digitala Västerbotten fram

Bredband och data ska bygga nya digitala Västerbotten. ”Vi kan bli ett föredöme i hur modern digital teknik används”, säger Thomas Kvist, projektledare för satsningen Digitala Västerbotten.

Ett steg i arbetet med att skapa ett nytt digitalt Västerbotten är den Idéverkstad som Region Västerbotten och projektet Digitala Västerbotten håller på Sliperiet i Umeå, onsdag 18:e maj.

– En hållbar framtid kommer att behöva många datadrivna innovationer, säger Thomas Kvist, projektledare för Digitala Västerbotten.

Data som råvara
Mängden data i samhället kommer att fortsätta att öka exponentiellt och beskrivs allt oftare som den nya råvaran, både för tillväxt och innovation. Den som lyckas ta till vara på, hantera och nyttja den kommer att vara en vinnare.

– Vi har väldigt bra förutsättningar i Västerbotten för att klara detta skifte. Vi har bra bredband och god tillgång till kunskap, teknik och data i olika former. Vår gemensamma framtid kan domineras av tillväxt där nya yrken, som ersätter de som försvunnit, uppstår här i vår region. Vi kan bli ett föredöme i hur modern digital teknik och information används för att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, säger Thomas Kvist.

Precis som vatten, elektricitet och till exempel transporter en gång blev verktyg för städer och samhällens tillväxt ska nu data också användas i det syftet.

Samsyn kring digital utveckling
Förändringen kommer dock inte ske av sig själv. Det är en grundförutsättning att alla delar av länet, politik, företag, offentlig sektor och inte minst utbildningsväsendet kommer samman, når en samsyn över vad som behöver göras och sen samarbetar, till och med hittar nya former för samarbete.

En pusselbit är den workshop som Region Västerbotten arrangerar den här veckan i Sliperiet i Umeå.
Idéverkstaden ”Datadriven tillväxt 2020” är en del av Västerbottens innovationsprocess Innovationsloopen, vars uppgift är att involvera medborgare i länet och hitta lösningar på olika utmaningar vi har i samhället.
Den här gången ska deltagarna gemensamt identifiera och presentera konkreta koncept och projekt, som tillsammans ska öka regionens framgångspotential som datadriven region.

De starkaste idéerna skickas sedan vidare till Mötesplats Lycksele i juni för vidare förädling.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 17 maj, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

17 maj, 2016