Isak Finér och Björn Wännman
Isak Finér och Björn Wännman, COS Systems, berättar om ännu en affär i USA för Umeåföretaget.

Ny affär i USA för COS Systems

COS Systems tar in ännu en affär i USA när allt fler amerikanska samhällen kopplas upp mot internet med hjälp av verktyget COS Service Zones från Umeåföretaget.

Nästa stora projekt i USA för Umeåföretaget COS Systems är Kitsap county, Washington. Sedan mer än ett år tillbaka har COS Systems ett stort antal affärer på gång i USA tillsammans med internetleverantörer som kopplar upp bostadsområden och samhällen mot internet. Med tjänsten COS Service Zones kan internetleverantörerna skanna av vilka områden som har störst efterfrågan av internet.

I Kitsap county är det Kitsap Public Utility District, KPUD, som är COS Systems partner.

– COS Service Zones gör det möjligt att identifiera de områden där behoven och efterfrågan är störst och det ger oss besked om vilka bostadsområden vi ska koppla upp först, säger Paul Avis, superintendent of telecom vid KPUD.

Engagemang från de boende
Björn Wännman och Isak Finér på COS Systems är mycket nöjda med samarbetet.

– Min första kontakt med detta projekt var genom en av de boende i Kitsap som föreslog att vi på COS Systems skulle ta kontakt med KPUD. Det understryker hur viktigt det är att engagera gräsrötterna, det är grundläggande för COS Service Zones, säger Björn Wännman, affärsutvecklare.

– Detta är ett av de mest lovande storskaliga open access-projekten i USA just nu. Här finns redan en färdig infrastruktur med fiber i marken, och det finns en stor efterfrågan bland de boende. Med rätt verktyg för att samla in efterfrågan kan KPUD nu koppla upp de kunder som visat särskilt stort behov, säger Isak Finér, marknadschef på COS Systems.