Spotify_ID01.jpg
Arrangörerna Nicole Martini, längst fram, och Cornelia Damber Håkansson, längst till höger, tillsammans med medverkande från Spotify. Från vänster Brian Lee, Spotify designer, Dan Chambers, Spotify designer, Ludvig Fischerström, Axel Samuelsson, Tobias Tikka, Caroline Arkenson, alla från Spotify Stockholm Street Team.

Ny budgethantering för landsting

Västerbottens läns landsting uppgraderar sin lösning för budgethantering med BizView som budget- och prognosverktyg. Konsultbolaget Evry har implementerat systemet.

I BizView kan budgetansvariga på olika nivåer i organisationen planera resursbehov i form av personal- och driftskostnader. Löpande under året sker därefter justeringar baserat på ändrade förutsättningar i verksamheten. Den lösning som arbetats fram ligger i framkant på så vis att inte bara kostnader hanteras, utan även timmar och smarta periodiseringar över året kan hanteras.

– Vi har i tidigare versioner av budgetsystemet arbetat länge med landstinget och deras behov runt budget. Den erfarenheten har kommit väl till pass vid införandet av BizView, säger Leif Lindgren, projektledare hos Evry.

Under 2016 kommer lanstinget också börja använda BizView för andra behov såsom intern kostnadsfördelning och för hantering av bokföringsorder.