Åsa Alvarsson och Emanuel Dohi.
Åsa Alvarsson är ny HR-ansvarig på DOhi Sweden. I bakgrunden vd Emanuel Dohi.

Ny HR-chef på Dohi siktar på tillväxt

Åsa Alvarsson har tillträtt som HR-chef för Dohi-koncernen med huvudkontor i Umeå. Hon kommer närmast från Byberg & Nordin-koncernen där hon har arbetat nationellt som HR-chef under sex år i en verksamhet som växte från ca 100 till ca 1700 anställda.

Som HR-chef på Dohi kommer hennes arbete att fokusera på kompetens, tillväxt, struktur och kultur.

– Att arbeta med snabbväxande företag är för mig en givande utmaning och något som jag har arbetat med i totalt 13 år. Jag trivs särskilt bra med att arbeta under de mest intensiva faserna av tillväxten, vilket också är anledningen till att tjänsten på Dohi-koncernen kändes lockande, säger Åsa Alvarsson.

– Det har varit en spännande resa att på fem år bygga ett företagsgrupp som nu omsätter över 100 miljoner. Samtidigt har det naturligtvis också medfört en del utmaningar när man växer så snabbt. Olika kompetenser behövs vid olika tidpunkter i ett bolags utveckling och Åsa är en resurs som vi behöver, säger Emanuel Dohi, vd och koncernchef.

Nytt kapital för tillväxt

Tidigare i år gick grundaren tillsammans med flera nya starka och lokala delägare in med expansionskapital i Dohi: Krister Olsson, Fort Knox Förvaring samt Sparbankstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

– Tillsammans satte vi ett fokus på fortsatt tillväxt, där vi de närmaste åren ska växa från ett sjuttiotal anställda till närmare 200 för att möta kundbehovet. Det kräver en annan struktur på verksamheten, något som vi har arbetat med det senaste året och fortsätter att arbeta med. Dessutom behövs kompetens att rekrytera och motivera rätt talanger samt erfarenhet av tillväxtbolag. Därför är Åsa Alvarsson helt rätt person att leda vårt HR-arbete, säger Emanuel Dohi.

Anställt 12 nya

Under sommaren har 12 personer anställts och den takten ska nu öka sedan Åsa tillträdde den 1 september.

– Det känns som en spännande utmaning att vara delaktig i tillväxten av en koncern med fokus på digitalisering. Allt går mot en mer digital värld, men i slutänden är det ju människor som gör själva arbetet. Nyckeln till ett framgångsrikt företag ligger hos människorna som arbetar där. Därför är mitt arbete så inspirerande, eftersom man får möjligheter att inte bara medverka till verksamhetens utveckling utan även individernas, säger Åsa Alvarsson.