Anna Gustafsson är ny konsultchef på CGI Botnia.
Anna Gustafsson är ny konsultchef på CGI Botnia.

Ny konsultchef till växande CGI

Nya innovationer och digitalisering hos företag är två nyckelområden för CGI Botnia. Anna Gustafsson är ny konsultchef.

Anna Gustafsson är ny konsultchef på Umeåkontoret sedan början av året och ingår i den lokal ledningen på CGI Botnia. CGI har ett samarbete med Uminova Innovation i mötet med nya startup-företag och har bland annat hållit föreläsningar på Umeå Tech Arena, som Uminova Innovation arrangerar.

CGI:s och Anna Gustafsson arbete med bland annat rekrytering har redan börjat ge resultat.

– Det känns jätteroligt att tre nya talanger anslöt till oss i början av året och snart kommer ytterligare två till Umeå och tre till Örnsköldsvik, säger Anna Gustafsson.

Innovationshubb och digitalisering

En anledning till det ökade behovet av personal är fokuseringen på lokala marknaden i Umeå med omnejd. Enligt Anna Gustafsson har CGI under en längre period fokuserat på stora interna projekt, men nu är det extern kundbearbetning som står i fokus igen.

– Umeå-kontoret har utvecklats till en innovationshubb för verksamheten i Sverige, men sedan några månader har vi även en tydligare fokusering på att stötta företagen i vår omgivning kring den digitaliseringsresa alla står inför eller är mitt uppe i.

Anna Gustafssons roll inkluderar att bygga upp och utveckla konsultteamen i regionen vilket innebär både rekrytering av nya förmågor och utvecklingen av de befintliga medarbetarna.

– Idag har vi ytterligare behov av exempelvis utvecklare, testare, kravfångare och arkitekter. Gärna med några års erfarenhet i bagaget – men framförallt med driv och energi. Just mjuka värden är något vi tittar noga på när det gäller rekrytering. Kompetens går att lära upp och fördjupa, men det är en förutsättning att personen i fråga passar in i vår kultur och de värderingar vi har hos oss, där just ord som positivitet, transparens och nyfikenhet är stående ledord, säger Anna Gustafsson.

Jämställdhet

Något annat som är viktigt för CGI är jämställdhet, men inte bara prata om det utan kunna visa mätbara resultat och förändringar. I februari i år fick CGI utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX 2017 för Womentor-företag inom IT- & Telekombranschen. Utnämningen är ett kvitto på att det pågår ett aktivt och långsiktigt arbete inom områdena jämställdhet och mångfald.

– Vi har under en lång tid haft en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen för CGI i Sverige och strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män i hela organisationen. Med tanke på detta arbete så ser jag självklart gärna fler kvinnliga sökanden, säger Anna avslutningsvis.