Lars Erhardsson, Mikael Forsberg och Daniel Westholm från Integpro i Umeå är med och lanserar ny lösning för business intelligence.

Ny global lösning för affärsstöd

Integpro från Umeå lanserar en ny lösning för affärsstöd. Satsningen ska ut på den globala marknaden, berättar Lars Erhardsson, Integpro.

En ny lösning för affärsstöd som kan kopplas till de vanliga business intelligence-verktygen, BI, lanseras av Integpro från Umeå.

– Vi har lanserat en BI-lösning för en global marknad som vi börjar marknadsföra nu, säger Lars Erhardsson, Integpro.

Lösningen går under namnet LiFE och erbjuder kunder att presentera business intelligence, nyckeltal, trender och information på ett automatiserat och produktoberoende sätt. Den kan användas av såväl små bolag som stora koncerner.

– De vanligast förekommande BI-verktygen som QlikView, Qlik Sense, MS Power BI med flera kan enkelt integreras i lösningen, berättar Lars Erhardsson.

Det globala business intelligence-bolaget Qlik har redan gjort LiFE till en officiellt integrerad lösning via sin marknadsplats Qlik Market.