ProcessIT Innovations
ProcessIT Innovations har varit drivande för nya satsningen inom strategiska områden. Bilder ur ProcessIT Innovations verksamhet. Fr v: Interaktiv skärm prövas i industri, processledare Per Levén möter it-minister Anna-Karin Hatt, internationell gruvbrytning är i fokus för Elin Wennerholm på ABB, processledarna Per Levén och Anders OE Johansson, forskaren Katrin Jonsson på industribesök, ProcessITs strategiska idé.

Ny utlysning för automationsteknik

Med nya smarta sensorer, med Internet of Things och it-styrda processer förvandlas traditionell basindustri. Nu öppnas nya möjligheter till finansiering för projekt som vill driva utvecklingen inom automation ett steg vidare.

Nu öppnar första utlysningen inom strategiska området Processindustriell IT och Automation. Konsortier av näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer kan söka mellan 300 000 kronor till fem miljoner kronor per projekt.

Processindustriell IT och Automation, PiiA, har en av sina starka byggstenar i ProcessIT Innovations, som under tio år vuxit till en stark aktör inom norra Sverige som ett nätverk mellan basindustri, teknikföretag och forskare. Idag leds ProcessIT Innovations av Per Levén, Umeå universitet, och John Lindström, Luleå tekniska universitet. 

ProcessIT Innovations kommer att vara en stark aktör också för att slussa in ansökningar mot det nya strategiska innovationsområde som nu byggs för hela Sverige och vill bidra till att hjälpa företag och forskare att vara med i det nya området.

Den nya nationella satsningen Processindustriell IT och Automation, PiiA, leds av Helena Jerregård och Anders OE Johansson, och representerar ett strategiska innovationsområde (SIO) där flera svenska företag har världsledande positioner både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Målet är att Sverige år 2022 ska vara erkänt som världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området.

– Vi arbetar nu med att lansera utlysningen över landet för att presentera möjligheterna för presumtiva projektdeltagare, berättar Anders OE Johansson, programchef för SIO PiiA. På vår hemsida finns uppgifter om var och när vi genomför presentationer samt mer information om utlysningen som sådan.

Utlysningen inom SIO PiiA ska bidra dels till att fler konkurrenskraftiga IT- och automationslösningar tas fram för processindustrin, dels att de leverantörsföretag som utvecklar dessa lösningar kan expandera och stärka sin internationella konkurrensförmåga.

Den totala budgeten för utlysningen är 25 miljoner kronor, fördelat på ett antal större och mindre projekt. Fullständiga förutsättningar finns på VINNOVAs hemsida
www.vinnova.se
under fliken ”Ansöka och rapportera”. Sammanfattande information finns även på
www.siopiia.se
under ”Utlysning”.

– SIO PiiA ska ses som en resurs för dem som ansöker, inte ”bara” en informationskälla, säger Anders OE. Det gäller även för projekt som inte går vidare i utlysningar. Kontakta oss gärna för en avstämning så kan vi förutsättningslöst diskutera vilka sätt det finns att komma vidare.

Läs mer om utlysningen hos Vinnova.

 


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 21 februari, 2014Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

21 februari, 2014