Winbladh och Martin Källström
Tänk globalt och våga tro på internationell framgång, var budskapet från entreprenörerna Hjalmar Winbladh och Martin Källström på Internetdagarna i Stockholm.

Ny webb ger lyft för Indexator Rototilt Systems

Indexator Rototilt Systems i Vindeln lanserar en helt ny webbplats som gör det enklare att hitta företagets produkter. Knowit står för utvecklingen som skett på EPIServer-plattformen.

– Vår nya webbplats är betydligt mer produktfokuserad vilket gör det enklare för våra kunder att hitta rätt information, berättar Per Väppling, försäljnings- och marknadschef.

Webbplatsen har fått en helt ny struktur, nya funktioner och ett nytt utseende med ett större visuellt utrymme och enklare navigation. Det har också blivit lättare att hitta det man söker via filtreringsfunktionen och sökfunktionen.

– Idag kommer en stor del av trafiken från mobila enheter som surfplatta och mobiltelefon, så att hela webbplatsen nu är responsiv är bra för besökaren, säger Per Väppling.

Den nya webbplatsen är ett första steg i att utveckla webben ytterligare vad gäller funktioner och innehåll för våra kunder.

– Vi ser en stor potential i webben och dess genomslagskraft, därför gör vi nu denna satsning. En webbplats blir aldrig färdig. För oss och våra kunder är det dessutom ett viktigt verktyg, fortsätter Väppling.

Fokusera på mobilitet

Magnus Olovsson, affärsansvarig på Knowit, har varit ansvarig för Knowits del i utvecklingen av den nya webben. Han menar att den nya webben inneburit en mycket rolig resa också för Knowit.

– Indexator Rototilt Systems strävan efter god kundservice har utmynnat i att webben blivit relativt komplex med många bra funktioner för kunderna. Det har också varit fokus på att hålla webbplatsen stilren och lättanvänd, förklarar Magnus Olovsson.

– En webbplats är att betrakta som ett levande väsen som ständigt ska utvecklas utifrån användarnas behov. Det är extra roligt att arbeta med en kund som har förstått detta och är beredd att ha en modern inställning till dagens beteende på webben ifrån sina kunder, säger Magnus Olovsson.

– Tillgängligheten är en annan viktig aspekt i dagens webbanvändning. Därför har det hela tiden varit viktigt att fokusera på mobilitet i form av att webben ska fungera bra på smarta telefoner och läsplattor likväl som på vanliga datorer, fortsätter Magnus Olovsson.

Internationell marknad

Den nya webbplatsen ger också Indexator Rototilt Systems bättre möjligheter att nå ut på en internationell marknad för att berätta om företagets produkter.

– Mellaneuropa med bland annat Frankrike i spetsen vet vi har en stor tillväxtpotential. I Frankrike är tiltrotatorer sen några år tillbaka ett känt begrepp och det finns en medvetenhet om att det är ett effektivt och smart tillbehör till grävmaskiner, kommenterar Per Väppling att företaget nyligen lanserat hela sitt produktprogram med tiltrotatorer, styrsystem och redskap för grävmaskiner, både på den växande franska marknaden och i Storbritannien.

Se den nya webbplatsen för
Indexator Rototilt Systems.

Text: MIkael Hansson, Foto: Indexator Rototilt Systems