Knowit
Knowit vill gärna satsa på öppna data. Från Vänster Thomas Kvist, Umeå kommun, som berättade om kommunens satsning på att göra data tillgängligt. Här tillsammans med Andreas Hed, Mats Wilhelmsson, Karin Holm och Erik Johansson, alla på Knowit.

Nya affärer med öppna data

Öppna data kan bidra till nya tjänster, produkter och affärer för företag. Det var temat för ett frukostmöte hos Knowit i Umeå.

Nya affärer kan byggas på tillgängliga öppna data från myndigheter och organisationer. Det var ämnet för ett frukostmöte hos Knowit i Umeå, som gästades av Thomas Kvist från Umeå kommun. Han leder ett projekt inom kommunen som handlar om att göra den data som finns i kommunens servrar öppna för fler. Med hjälp av dessa data skulle företag kunna skapa nya tjänster och produkter, menar Thomas Kvist.

– Öppna data är data som fritt och gratis får användas och distribueras av vem som helst, förklarar Thomas Kvist.

Användningsområdena är många. Thomas Kvist visar ett exempel där budgeterna för Skellefteå och Umeå kommun presenteras på enkelt visuellt sätt utifrån tillgängliga data. Istället för tabeller och sifferrader visas med grafiska färgrutor hur kommunernas medel fördelas. Med ens blir det mycket enklare att snabbt få en överblick av skattekronornas användning.

Under frukostmötet berättade också flera av Knowits medarbetare hur de börjat jobba med öppna data i olika former, bland annat tillsammans med studenter som gör sina exjobb kring öppna data.

 

Text och foto: Mikael Hansson