Vitec

Nya aktieaffärer i Vitec

Nordea Småbolagsfond ökar sitt ägande i programvarubolaget Vitec.

Försäljningen, som till lika delar har gjorts av Lars Stenlund och Olov Sandberg, uppgår till 500 000 B-aktier. Efter omstämpling av aktierna från A-aktier och försäljning uppgår de båda huvudägarnas röstandel i Vitec Software Group AB (publ) till 52,3 %, jämfört med tidigare 56,3 % före omstämpling och försäljning.

– Vi är glada att kunna hitta en långsiktig och erkänd svensk institutionell ägare i Vitec och bedömer att det gagnar Vitecs samtliga aktieägare, säger huvudägarna.

– Vitec är ett intressant tillväxtbolag med en väl utmejslad affärsstrategi som har visat sig fungera väl och som därmed skapar stora aktieägarvärden över tid vilket passar väl in i vår investeringsfilosofi, säger Mats J Andersson, Förvaltare på Nordea Asset Management.