Henrik Wimelius
Forskningsledare Henrik Wimelius.

Nya innovationer är målet

Skidåkare som tränar mycket och har stor kunskap kring vallning av skidor ska kopplas samman med vanliga motionsåkare och vallafabrikanter. Resultatet kan bli nya innovationer och intensivt kunskapsutbyte.

Umeå universitet och institutionen för Informatik får anslag av VINNOVA för ett forskningsprojekt som kopplar samman elitåkare och elitmotionärer med vanliga skidmotionärer. Projektet heter Waxbook och målet är att med en digital tjänst kunna få fram nya produkter och tjänster när de olika grupperna av spetsanvändare och vanliga användare kopplas samman.

Spetsanvändare inspirerar

Nyckeln inom de forskningsprojekt som får stöd av VINNOVA är att hitta, förstå och engagera spetsanvändare. Spetsanvändare är en väldigt speciell typ av användare. Det är någon som både har ett starkt eget behov av en lösning som ännu inte nått större marknad och samtidigt har förmågan att själv ta fram lösningen.

Inom projektet Waxbook är spetsanvändare i detta fall skidåkare som tränar mycket och har stor kunskap kring vallning av skidor. Projektet kommer att utforska om och hur en digital tjänst som syftar till kunskapsutbyte och innovation kring skidvallning kan utvecklas och fungera.

Nya innovationer

Rent allmänt har man tidigare sett att om man aktivt kan involvera spetsanvändare i marknadsundersökningar, produktutveckling och innovationsprocesser kan det leda till en livskraftig och effektiv strategi för företag och organisationer. Inom projektet Waxbook vill man nu se om utbytet mellan de spetsanvändare som är kunniga inom skidvallning och de mer vanliga användarna, ofta motionsskidåkare, kan leda till produktutveckling och nya innovationer kring skidvalla.

När utlysningen Öppen innovation och Spetsanvändare stängde hade 55 ansökningar kommit in. Av dem kommer nu tio projekt att beviljas 400 000 kronor vardera. Projektledare för Waxbook är Henrik Wimelius inom forskningsgruppen IT-Management vid institutionen för Informatik, Umeå universitet.

Text: Mikael Hansson, Foto: Agnetha Frick/Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 4 december, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

4 december, 2012