Mina Sedaghat
Mina Sedaghat kommer från Iran. Hon har en högskoleingenjörsexamen i datorteknik från IAUM, Iran, och tog sedan en masterexamen i datavetenskap i Malaysia. Sedan september 2010 har hon var doktorand vid Umeå universitet under handledning av professor Erik Elmroth.

Nya metoder för effektivare datacenter

Med nya metoder kan stora datacenter bli mer energieffektiva och därmed billigare i drift och mer miljövänliga, visar forskare vid Umeå universitet.

Datacenterindustrin växer i norra Sverige. Hit kommer stora bolag som Facebook, KnCMiner och andra, bland annat för närheten till säker energi. Nu visar forskare vid Umeå universitet hur datacenter kan bli ännu mer energisnåla och därigenom mer miljövänliga.

Miljarder människors användande av internettjänster kräver stora datacenter som hanterar all data och dessa förbrukar mycket energi. Mina Sedaghat har i sin avhandling tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schemalägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförlitligt, och med mindre miljöpåverkan.  Hon försvarar sin avhandling vid Umeå universitet torsdag den 21 januari.

Gangnam Style

Den koreanska popvideon Gangnam Style har haft ungefär 2,5 miljarder visningar på YouTube, vilket resulterar i en strömförbrukning på mer än 400GWh. Om, i det värsta scenariot, den elen skulle genereras med dieselkraftverk, skulle det innebära att mer än 250 000 ton koldioxid produceras. Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från cirka 100 000 bilar.

Dessa exempel är inte ovanliga. Miljontals människor använder olika tjänster som Google, Facebook, Twitter och Instagram varje dag. Denna ökning av internetanvändning och informationen som genereras av miljarder människor kräver stora datacenter med rader efter rader av servrar som behöver enorma mängder av utrymme, el och kylningssystem.

Metoder för effektivare servrar

Mina Sedeghat presenterar i sin avhandling metoder och tekniker för att effektivt utnyttja servrar i datacenter, så att internettjänsterna kan leverera resultat med hög prestanda med mindre resurser.

Vilken slags teknik handlar det om?

– Det kan till exempel röra sig om smarta scheduleringssystem, som packar ihop många tjänstekomponenter på få servrar på ett sätt så att processorer, minne, minnesbandredd, nätverkskapacitet, och andra resurser används maximalt. På så sätt kan energieffektiviteten förbättras och den negativa miljöpåverkan minskas, och samtidigt minskas driftskostnaderna för datacenter, säger Mina Sedaghat.

Mina Sedaghats avhandlingsarbete har utförts i samarbete med GoogleInc., Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och Institutionen för Communication Network vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Torsdagen den 21 januari försvarar Mina Sedaghat, Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln:
Cluster scheduling and management for large-scale compute clouds.