Mia Peterson och Jenny Österlund
Mia Peterson, Tieto, och Jenny Österlund, Acino, hoppas på att fler ska välja program på gymnasiet som leder till it-jobb.

Nya vägar för avancerade 3D-spel

Skellefteåföretaget North Kingdom försvarar sin ledande ställning som digital kreativ byrå. Denna gång med 3D-spelet Netguys som de utvecklat i Flash 11 för mobiloperatören Vodafone.

Det är inte första gången som North Kingdom får i uppdrag att utveckla spel för tyska Vodafone. I höstas kunde InfoTech Umeå exempelvis berätta om hur man
skapat spelet Buffer Busters
som bygger på avancerad så kallad augmented reality i mobilen.

Denna gång gick uppdraget ut på att bygga ett enkelt och engagerande webb-spel i 3D på konceptet Netguys som Vodafone sedan tidigare tagit fram. Netguys består av fyra killar i röda träningsoveraller som symboliserar de fyra staplarna i mobilen som anger hur starkt nät användaren har tillgång till. Dessa fyra Netguys överförde
North Kingdom till figurer i 3D-spelet.

Spelet Netguys
går ut på samla poäng genom att springa och hoppa med de fyra Netguys-killarna i en stadsmiljö på snabbast och säkraste sätt. För att inte göra spelet för tungt valde North Kingdom att skapa en stadsmiljö utan alltför många detaljer. Enkelheten ger å andra sidan byggnaderna en stram karaktär som i sig skapar en speciell effekt.

Artikeln fortsätter här nedanför…

3D i flash

När North Kingdom byggde spelet kring Vodafones Netguys använde man Adobe Flash 11 med nya 3D-gränssnitt Stage 3D vilket ger ökade möjligheter till snabbare grafik. I utvecklingslådan har man även haft Flare3D, vilket är ett professionellt verktyg utvecklat direkt för att skapa 3D-animationer till Adobe Flash. Det uppmärksammades självfallet av
företaget bakom Flare3D
som i sin showcase lyfter fram North Kingdoms spel som ett av de mer intressanta inom avancerad flashutveckling.

Inte nog med det. I företagets
Flare3D-blogg
publicerar man även en intervju med North Kingdom där utvecklarna får berätta att de valde flash istället för en extern plugin med tanke på att fler användare är vana vid att använda flash-spel. 

Målgrupp bland tidiga användare

Målgruppen för spelet är de 18- till 30-åringar som brukar beskrivas som early adopters eller digital natives. Med andra ord tidiga användare som gärna tar till sig ny teknik och prövar nya digitala tjänster. Därför vågade North Kingdom också välja den helt nya Adobe Flash 11-plattformen för spelet, vilket i sin tur är ett besked om att man har ambitionen att leda utvecklingen av 3D-spel.

North Kingdom
påpekar också på sin egen webbplats
att om varumärken och företag vill hänga med i den snabba digitala utvecklingen måste man våga pröva nya plattformar i interaktionen med sina målgrupper. För Vodafone blev spelet Netguys en sådan plattform där man med North Kingdoms kunskaper och talang visar att man klarar av att ligga långt fram i utvecklingen.

Pröva spelet Netguys här (för max effekt krävs att du har
Adobe Flash 11 installerat).

Text: Mikael Hansson